Start Aktualności Ważą się losy medycznej części sosnowieckiego Instytutu Medycyny

Ważą się losy medycznej części sosnowieckiego Instytutu Medycyny

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 25 stycznia 2019

Fot.: IMPiZŚ

W IMPiZŚ w Sosnowcu corocznie przeprowadzanych jest około 500 – 600 zabiegów hiperbarii tlenowej...

Pracownicy nie dostają pensji w terminie. Zadłużenie Instytutu nie maleje. Jego los wydaje się być przesądzony. Część medyczna, oddział ostrych zatruć, najpewniej zostaną włączone do któregoś z sosnowickich szpitali. Część naukowa zniknie, choćby dlatego, że wielu naukowców, albo zostało zwolnionych, albo złożyło wypowiedzenia. Brakuje także lekarzy. Wiele na to wskazuje, że zostanie zlikwidowany. Ministerstwo Zdrowia o losach bankrutującego Instytutu, a ściślej jego medycznej części, zdecyduje jeszcze przed 1 lutego.

Marszałek śląski parę dni temu ogłosił, że gotów przejąć Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii (6+25 łóżek) oraz Oddziału Chorób Zawodowych ze struktur Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Byłby one włączone do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Prezydent tego miasta też wyraził taką gotowość, ale medyczną część instytutu widziałby w strukturze Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. O uratowaniu części naukowej Instytutu już się praktycznie nie mówi.

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć przyjmuje corocznie w trybie nagłym i w przypadkach narażenia życia przeszło tysiąc chorych i udziela ponad 6 tys. informacji toksykologicznych jednostkom służby zdrowia, lecznicom i gabinetom weterynaryjnym oraz osobom prywatnym. Rocznie ok. pół tysiąca pacjentów Do ośrodka trafiają pacjenci z nie tylko z województw śląskiego, opolskiego oraz części małopolskiego. Wielu z nich, to ofiary dopalaczy i nieskutecznych prób samobójczych.

Gdyby doszło do likwidacji Ośrodka
to potencjalni pacjenci leczeni byliby w specjalistycznych szpitalach. Gorzej byłoby, gdyby likwidacji uległ Oddziałem Chorób Zawodowych. Tam trafiają odwołania od orzeczeń wojewódzkich ośrodków medycyny pracy dotyczących występowania u pacjenta choroby zawodowej. Wówczas trzeba byłoby jeździć do łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy. I nie wiadomo, czy z tytułu nagłego napływu pacjentów nie wydłużyłby się czas oczekiwania na orzeczenia.

Pacjenci hospitalizowani w Ośrodku stanowią grupę chorych wyselekcjonowanych na podstawie wcześniejszej konsultacji telefonicznej. Są także przyjmowani w trybie nagłym od interweniujących zespołów ratownictwa medycznego, w przypadkach, gdy istnieje u pacjentów bezpośrednie zagrożenie życia i rozwinięcia się ciężkich, często nieodwracalnych powikłań.

Ośrodek ma 6 łóżek intensywnej terapii
w pełni monitorowanych i nadzorowanych, zaopatrzony jest w 6 respiratorów typu Bennett 760, Bennett serii 7000 i Servo-Ventilator, pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, aparat do hemoperfuzji Gambro AK 10, aparat do hemodializy Gambro AK 95 S, aparat Prismaflex 5,0 służący do prowadzenia ciągłych metod nerkozastępczych - CRRT - SCUF, CVVHD, CVVUF, CVVHDF, hemoperfuzji. Ma na wyposażeniu monitor MARS 1TS służący do wykonywania zabiegów dializy albuminowej u chorych z niewydolnością wątroby na różnym tle. Dysponuje także aparatem do stymulacji endokawitarnej serca, defibrylatorem umożliwiający wykonywanie defibrylacji, kardiowersji oraz stymulacji zewnętrznej serca. A przede wszystkim Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć ma na tzw. stanie bogaty zestaw specyficznych i niespecyficznych odtrutek stosowanych w leczeniu zatruć ksenobiotykami.

Oddział Toksykologii Klinicznej hospitalizuje pacjentów z powodu ostrych zatruć ksenobiotykami będący w stabilnym stanie somatycznym. Trafiają tu chorzy przekazani z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć wymagający doleczenia wtórnych powikłań, chorzy z zatruciami przewlekłymi lub też będący po ciężkim ostrym zatruciu ksenobiotykami wymagający przeprowadzenia specjalistycznych badań kontrolnych. Diagnozowani i leczeni są także chorzy skierowani przez Poradnię Toksykologiczną. Oddział ma 25 łóżek, w tym 3 łóżka zaopatrzone w aparaturę monitorującą podstawowe parametry życiowe – akcję serca, ciśnienie tętnicze krwi, saturację krwi, oddech, posiada pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, a ponadto może korzystać z innej aparatury i pełnego zestawu odtrutek Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć.

Regionalny Ośrodek Hiperbarii Tlenowej dwie jednoosobowe komory hiperbaryczne – Baramed i Draeger, więc możliwe jest prowadzenia leczenia metodą hiperbarii tlenowej w przypadkach tego wymagających, głównie w zatruciach tlenkiem węgla. Corocznie przeprowadzanych jest około 500 – 600 zabiegów hiperbarii tlenowej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019