Start Aktualności Czy ten, który pobił ratownika pójdzie do więzienia?

Czy ten, który pobił ratownika pójdzie do więzienia?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 4 stycznia 2019

Fot.: WPR

Za napaść na funkcjonariusza publicznego, konkretnie ratownika medycznego, można dostać 10 lat więzienia...

Ratownik medyczny wykonujący swoją pracę jest prawnie chroniony. Tak samo jak policjant. Za pobicie ratownika można wylądować w więzieniu. Za „naruszenie nietykalności cielesnej” policjanta trafia się do więzienia. Tak drobna różnica. Drobna, ale zasadnicza. Podobno ma się to zmienić.

Przypominamy, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. 14 listopada 2018 r. prokurator generalny (i jednocześnie minister sprawiedliwości) wydał wytyczne „w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych”.

Przykład pierwszy
26 grudnia 2018 r. zakopiańscy ratownicy zostali pobici przez dwóch podpitych panów, którzy stwierdzili, że karetka nie spieszyła się do wezwania. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, a na wniosek prokuratora policjanci zatrzymali krewkich turystów w Będzinie i w Częstochowie. Prokurator po przesłuchaniu 31-latka (mieszkańca powiatu będzińskiego) i 41-latka (na stałe zamieszkującego na terenie Niemiec) skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Zakopanem o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd 1 stycznia 2019 roku przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował podejrzanych na dwa miesiące.

„W związku ze stwierdzoną dynamiką w zakresie wzrostu liczby tego typu zdarzeń, znamionujących się atakami na osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego (…) konieczne jest podejmowanie przez prokuraturę zdecydowanych i stanowczych działań, mających na celu zastosowanie adekwatnej reakcji karnej na tego typu niczym nieuzasadnione agresywne działania sprawców...” – czytamy w wytycznych, acz razi na sformułowanie „nieuzasadnione”. Bo wynikałoby, że, gdy obiekcje wobec ratowników są „uzasadnione”, to można ich obić.

Przykład drugi
Po wpisaniu frazy „pobity ratownik” otrzymuje się 77 tys. wyników. „Napad na ratownika” to 257 tys. wyników. Sformułowanie, że nie ma dnia, by ratownicy medyczni nie spotkali się z agresją ukierunkowaną na nich jest może przesadzone. Stwierdzenie, że nie ma tygodnia, by tak nie było, jest jak najbardziej na miejscu.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaleca, że „W przypadku uzyskania, w tym także z przekazów medialnych, informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na ataku na osoby wchodzące w skład zespołu ratownictwa medycznego, należy niezwłocznie wszcząć postępowanie przygotowawcze...”.

Przykład trzeci
Koniec sierpnia 2018 r. Łódź. Ratowników medycznych pogotowia ratunkowego wezwano do leżącego na ulicy pijanego 37-letniego mężczyzny. Na miejscu nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego leży na chodniku. Zaniepokojeni pracownicy pogotowia wezwali policję. Mężczyzna słysząc, że za chwilę przyjedzie radiowóz zerwał się na nogi i zaczął wymachiwać nożem. Jeden z ratowników odskoczył. Drugi dostał cios pięścią, w której sprawca trzymał ostre narzędzie i doznał stłuczenia klatki piersiowej. Agresywnego pacjenta przejęła policja. – To czynna napaść i znieważenie funkcjonariusza publicznego. Będziemy wnioskować o areszt – mówił wówczas Krzysztof Kopania.

Cytat z wytycznych: „Prokurator, oprócz bezzwłocznego zainicjowania i zlecenia czynności zmierzających do sprawnego i wnikliwego ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa na szkodę osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego oraz prawidłowego zabezpieczenia dowodów, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy, względnie sprawców tego czynu. Następnie zaś, po przedstawieniu i ogłoszeniu zarzutów oraz przesłuchaniu podejrzanego, prokurator powinien rozważyć zastosowanie – adekwatnych do przedstawionego zarzutu i okoliczności zdarzenia, a także dających gwarancję zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania – środków zapobiegawczych, włącznie ze skierowanie do właściwego sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie”.

OK. A jak ma zachować się prokurator, gdy ratownika nie pocięto nożem, a „jedynie” opluto go i obito mu twarz dłonią? A jak zachowałby się prokurator, gdyby spotkało to policjanta?

Przykład czwarty
Teoria teorią. Praktyka praktyką. Za napaść na funkcjonariusza publicznego, konkretnie ratownika medycznego, można dostać 10 lat więzienia. Tyle kodeks karny. Rzeczywistość wskazywałaby na to, że taki wyrok sąd przysądziłby bandycie, który tak pobił ratownika, że ten wylądował na OIOM i przez parę tygodni będąc w śpiączce farmakologicznej walczył o życie. Postrzeganie w branży jest takie, że sąd wyrokują w dolnym zakresie możliwości kodeksowych. Zmieni się to?

„Formułowanie w sprawach o tego tego typu przestępstwo wnioski dotyczące wymiaru kary powinny w szczególności – zgodnie z dyrektywami wymiaru kary, o których mowa w art. 53 i n. k.k – być adekwatne do znacznej społecznej szkodliwości tych czynów oraz uwzględniać potrzebę kształtowania świadomości społeczeństwa. Stanowisko oskarżyciela publicznego w tym zakresie powinna cechować niezbędna, skorelowana z ciężarem czynu, surowość. W konsekwencji zasadniczo powinno to wykluczać nie tylko składanie wniosków o wymiar kary oscylującej w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, lecz w przypadkach pobicia, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (…) a także przyjęcia występku o charakterze chuligańskim (….) powinno również wykluczyć wnioskowanie o wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania...”.

Pożyjemy. Zobaczymy. Dziękujemy za uwagę.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019