Start Aktualności W oczekiwaniu na wdrożenie SWD PRM 2.0

W oczekiwaniu na wdrożenie SWD PRM 2.0

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 18 grudnia 2018

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 2.0 (SWD PRM 2.0)  zostanie wdrożony do końca 2020 r. - wynika z opublikowanego w poniedziałek (17 grudnia) zarządzenia ministra zdrowia.

Zarządzenie z 17 grudnia wprowadza zmiany do zarządzenia ws. powołania zespołu ds. rozwoju SWD PRM 12 listopada 2015 r. - podaje portal politykazdrowotna.pl. Prócz kilku zmian redakcyjnych zarządzenie przewiduje, że w skład zespołu wchodzi m.in. czterech, a nie jak w pierwotnej wersji, dwóch przedstawicieli Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Do składu dołączy również z-ca przewodniczącego zespołu.

Ponadto realizacja zadań wchodzi w drugą fazę wprowadzenia SWD PRM. Finalne wdrożenie Systemu nastąpić ma nie później niż do 1 stycznia 2021 r. W związku z tym zespół zakończy swoją działalność po zakończeniu wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0, nie później jednak niż 31 grudnia 2020 r.

SWD PRM to system teleinformatyczny, który umożliwia:
• przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
• dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
• rejestrowanie zdarzeń medycznych;
• lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).

Jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:
• dyspozytorów medycznych,
• członków zespołów ratownictwa medycznego,
• lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
• uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

SWD PRM pozwala:
• monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
• tworzyć kompletną dokumentację medyczną.

W przyszłości SWD PRM umożliwi:
• obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych;
• moduł sprawozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
• komunikację między członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego;
• integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii;
• zadysponowanie lotniczych ZRM przez dyspozytora medycznego;
• wykonanie teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) z ZRM do szpitala docelowego dla danego chorego;
• możliwość obsługi otwartego interfejsu komunikacyjnego służącego do powiadamiania systemów dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019