Start Aktualności W oczekiwaniu na wdrożenie SWD PRM 2.0

W oczekiwaniu na wdrożenie SWD PRM 2.0

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 18 grudnia 2018

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 2.0 (SWD PRM 2.0)  zostanie wdrożony do końca 2020 r. - wynika z opublikowanego w poniedziałek (17 grudnia) zarządzenia ministra zdrowia.

Zarządzenie z 17 grudnia wprowadza zmiany do zarządzenia ws. powołania zespołu ds. rozwoju SWD PRM 12 listopada 2015 r. - podaje portal politykazdrowotna.pl. Prócz kilku zmian redakcyjnych zarządzenie przewiduje, że w skład zespołu wchodzi m.in. czterech, a nie jak w pierwotnej wersji, dwóch przedstawicieli Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Do składu dołączy również z-ca przewodniczącego zespołu.

Ponadto realizacja zadań wchodzi w drugą fazę wprowadzenia SWD PRM. Finalne wdrożenie Systemu nastąpić ma nie później niż do 1 stycznia 2021 r. W związku z tym zespół zakończy swoją działalność po zakończeniu wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wersji 2.0, nie później jednak niż 31 grudnia 2020 r.

SWD PRM to system teleinformatyczny, który umożliwia:
• przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
• dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
• rejestrowanie zdarzeń medycznych;
• lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).

Jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:
• dyspozytorów medycznych,
• członków zespołów ratownictwa medycznego,
• lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
• uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

SWD PRM pozwala:
• monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
• tworzyć kompletną dokumentację medyczną.

W przyszłości SWD PRM umożliwi:
• obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych;
• moduł sprawozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
• komunikację między członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego;
• integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii;
• zadysponowanie lotniczych ZRM przez dyspozytora medycznego;
• wykonanie teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) z ZRM do szpitala docelowego dla danego chorego;
• możliwość obsługi otwartego interfejsu komunikacyjnego służącego do powiadamiania systemów dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019