Start Aktualności Zapraszamy - zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka

Zapraszamy - zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 29 czerwca 2020

Za uczestnictwo w szkoleniu ratownik medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych

Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zaprasza – 31 LIPCA – do uczestnictwa w seminarium „Zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka w bezpośrednim stanie zagrożenia życia”. Zajęcia będą prowadzone przez ratownika medycznego mgr. Igora Żmudkę - autora podręcznika na temat badania fizykalnego „W zaminowanym terenie”. BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Zajęcia są przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dyżurujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Tematyka seminarium „Badanie przedmiotowe w ratownictwie medycznym” jest obszerna i innowacyjna. Zagadnienia poruszane na spotkaniu – jednostki chorobowe – są omawiane pod względem patofizjologii oraz ich charakterystycznych oraz niecharakterystycznych symptomów.

Tematyka skupia w sobie terminy i definicje chorób w szerokim marginesie medycyny, nie tylko ratunkowej. Na spotkaniu nie ma żadnych zagadnień związanych z medycznymi czynnościami ratunkowymi, w tym postępowań z zakresu ALS/ACLS, EPLS/PALS, ITLS/PHTLS. Wiedza w nim zawarta jest zaktualizowana o najnowsze zagadnienia z zakresu stanów internistycznych i chirurgicznych oraz jest odpowiednio zoptymalizowana pod kątem warunków pracy ZRM w taki sposób, aby wyciągać, jak największy potencjał i czułość diagnostyczną za pomocą przyrządów dostępnych w ambulansie.

KOSZT SEMIANRIUM:
• dla pracownika etatowego WPR Katowice – 50 zł,
• dla pracownika kontraktowego WPR Katowice – 50 zł,
• dla osób spoza WPR Katowice – 100 zł.

Miejsce zajęć: ul. Powstańców 52, Katowice (sala audiowizualna na I piętrze).
Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 pkt.
Dla pielęgniarek i lekarzy wystawiamy certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie.
Zgłoszenia: szkolaratownictwa@wpr.pl (imię, nazwisko, stacja, nr telefonu, e-mail)

Seminarium otrzymało zgodę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz zostało zgłoszone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464).

A oto podstawowe dane dotyczące seminarium:
• termin: 31 lipiec 2020 rok,
• godziny zajęć: 8:30 - 14:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 punktów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 12 osób.

Więcej informacji udziela: SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: szkolaratownictwa@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

 

czytaj też:
Badanie
lub zmień na
KURS:
Badanie
CZAS TRWANIA KURSU:
2020-07-31
08:30 do 14:30
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019