Start Aktualności SEMINARIUM -24.09- zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka

SEMINARIUM -24.09- zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 3 września 2020

Za uczestnictwo w szkoleniu ratownik medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych

Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zaprasza – 24 WRZEŚNIA – do uczestnictwa w seminarium „Zintegrowane badanie osoby dorosłej i dziecka w bezpośrednim stanie zagrożenia życia”. Zajęcia będą prowadzone przez ratownika medycznego mgr. Igora Żmudkę - autora podręcznika na temat badania fizykalnego „W zaminowanym terenie”.

Zajęcia są przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dyżurujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Tematyka seminarium „Badanie przedmiotowe w ratownictwie medycznym” jest obszerna i innowacyjna. Zagadnienia poruszane na spotkaniu – jednostki chorobowe – są omawiane pod względem patofizjologii oraz ich charakterystycznych oraz niecharakterystycznych symptomów.

Tematyka skupia w sobie terminy i definicje chorób w szerokim marginesie medycyny, nie tylko ratunkowej. Na spotkaniu nie ma żadnych zagadnień związanych z medycznymi czynnościami ratunkowymi, w tym postępowań z zakresu ALS/ACLS, EPLS/PALS, ITLS/PHTLS. Wiedza w nim zawarta jest zaktualizowana o najnowsze zagadnienia z zakresu stanów internistycznych i chirurgicznych oraz jest odpowiednio zoptymalizowana pod kątem warunków pracy ZRM w taki sposób, aby wyciągać, jak największy potencjał i czułość diagnostyczną za pomocą przyrządów dostępnych w ambulansie.

KOSZT SEMIANRIUM:
• dla pracownika etatowego WPR Katowice – 50 zł,
• dla pracownika kontraktowego WPR Katowice – 50 zł,
• dla osób spoza WPR Katowice – 100 zł.

Miejsce zajęć: ul. Powstańców 52, Katowice (sala audiowizualna na I piętrze).
Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 pkt.
Dla pielęgniarek i lekarzy wystawiamy certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie.
Zgłoszenia: szkolaratownictwa@wpr.pl (imię, nazwisko, stacja, nr telefonu, e-mail)

Seminarium otrzymało zgodę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz zostało zgłoszone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464).

A oto podstawowe dane dotyczące seminarium:
• termin: 24 września 2020 rok,
• godziny zajęć: 8:30 - 14:30,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 8 punktów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 12 osób.

Więcej informacji udziela: SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: szkolaratownictwa@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

 

czytaj też:
Badanie
lub zmień na
KURS:
Badanie dorosłego i dziecka
CZAS TRWANIA KURSU:
2020-09-24
08:30 do 14:30
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020