Start Aktualności Gdy dyspozytorzy staną się pracownikami urzędów wojewódzkich...

Gdy dyspozytorzy staną się pracownikami urzędów wojewódzkich...

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 4 października 2018

Fot.: WPR

W WPR na etatach jest zatrudnionych 64 dyspozytorów medycznych.

Nowe nadchodzi. Czym będzie system Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 stycznia 2021 r., jaką rolę będą pełnić w nim dyspozytorzy medyczni, jakie jest ich miejsce w obecnie funkcjonującym systemie? To wyjaśniał (4 października) dyspozytorom WPR w Katowicach Klaudiusz Nadolny, ratownik koordynujący Pogotowia. Od 1 stycznia 2021 r. (jeśli nic do tego czasu nie zmieni się) dyspozytorzy będą etatowymi pracownikami urzędów wojewódzkich.

Dyspozytor medyczny jest pierwszym ogniwem w łańcuchu, uruchamia cały system. To on przyjmuje zgłoszenie i od niego zależy, czy wydana zostanie dyspozycja wyjazdu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) czy też nie. I to nie zmieni się po upaństwowieniu ratownictwa, w efekcie czego dyspozytornie medyczne staną się komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich. O tym, jak wiele zależy od dyspozytorów, świadczą statystki. Dość powiedzieć, że dzięki sprawnemu, a przede wszystkim skutecznemu instruowaniu świadków zdarzenia co roku życia nie traci ponad 50 pacjentów z rokowaniem zatrzymania krążenia.

Klaudiusz Nadolny podał, że w do naszego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) mają być wprowadzone niektóre z sprawdzonych w praktyce rozwiązań rodem z USA. Warto wiedzieć, że w Stanach czas dojazdu ZRM do pacjenta jest krótszy niż w... województwie śląskim. A pamiętajmy, że mamy niezły czas. Skąd takie mistrzostwo, skoro „daleko” w Polsce to 100 km, a tyleż samo w USA znaczy „blisko”?

Ano stąd, że połowa ZRM jest w tzw. ciągłym ruchu. Nie czekają w bazie na zgłoszenia. Tylko wręcz patrolują rejony wskazane przez system komputerowego przewidywania zdarzeń. Chodzi o to, że system analizuje zgłoszenia z ostatnich 7 lat i tam, gdzie są one najczęstsze, to wylicza specjalny algorytm, tam wysyła się ambulans na tzw. wszelki wypadek. Stąd też takie rekordowe czasy dojazdu. Podobne rozwiązanie ma znaleźć się w SWD PRM, notabene jedynym takim ogólnokrajowym systemie w całej Europie.

 Dyspozytorni medycznych (DM) z roku na rok ubywa. W 2011r. Było ich w kraju 377, teraz jest ich 42, a do 2028 r. ma być od 16 do 18. Tylko w stolicy i w Śląskiem będą funkcjonowały pod dwie DM.

A co z dyspozytorami? Do 30 września 2020 r. dysponenci medyczni przedstawią im nowe zadania, które będą realizować po 1 stycznia 2021 r. I albo się zgodzą, albo nie. Jeśli dyspozytor zatrudniony na umowie cywilno-prawnej nie będzie chciał przejść na etat do urzędu wojewódzkiego, to będzie tak jakby nie przyjął nowych warunków pracy i płacy. To możliwość raczej teoretyczna, gdyż dysponenci będą tak zwierali te umowy, by ich koniec przypadał na ostatni dzień grudnia 2020 r. Jak tłumaczył Klaudiusz Nadolny nie będzie „przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę”. Będzie likwidacja stanowisk w dotychczasowym miejscu zatrudnienia dyspozytorów medycznych i zatrudnienie ich przez nowego. Ale to za dwa lata z haczykiem...

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019