Start Aktualności Ratownicy odstępują od protestu, bo porozumieli się z resortem

Ratownicy odstępują od protestu, bo porozumieli się z resortem

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 25 września 2018

Fot.: Network

Najpóźniej do grudnia 2019 r. strony powrócą do rozmów ws. m.in. zrównania wysokości dodatków przysługujących na tych samych stanowiskach pielęgniarkom i ratownikom

Mieli nie brać dodatkowych dyżurów w ciągu wszystkich weekendów października. Mieli, ale nie będą, bo w poniedziałek (24 września 2018 r.) ratownicy z resortem ustalili m.in. od stycznia przyszłego roku zarobki ratowników wzrosną o 400 zł brutto. Będą także mieli 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy.

Ratownicy chcieli protestować, bo podwyżkę „cztery razy 400 zł” dostały pielęgniarki, a ratownikom dano tylko „dwa razy 400 zł”. W porozumieniu zapisano, że niezależnie od formy zatrudnienia od stycznia przyszłego roku o 400 zł brutto wzrośnie miesięczne wynagrodzenie dla ratownika medycznego wykonującego zawód w zespole ratownictwa medycznego oraz w lecznictwie szpitalnym, dyspozytora medycznego oraz pielęgniarki systemu, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

„Wielki sukces to nie jest, ale małymi krokami do przodu” - skomentował Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych na swojej stronie fejsbookowej. W odpowiedzi jeden z komentujących porozumienie napisał „Robimy krok do przodu i dwa w tył. Tak naprawdę, robią to, co im pasuje, a nie to, co my chcemy...”.

Resort podał, że najpóźniej do grudnia 2019 r. strony powrócą do rozmów ws. m.in. zrównania wysokości dodatków przysługujących na tych samych stanowiskach pielęgniarkom i ratownikom. W ramach Rady Dialogu Społecznego ratownicy i resort rozpoczną prace nad zmianą współczynników określonych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych tak, aby „współczynniki te odzwierciedlały wykształcenie, kompetencje oraz odpowiedzialność”.

W porozumieniu zapisano, że wprowadzony zostanie przepis przyznający ratownikom - wykonującym zawód w ramach stosunku pracy i realizującym obowiązek doskonalenia zawodowego - urlopu szkoleniowego w wymiarze sześciu dni roboczych rocznie. Ma on być płatny, według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Resort podkreśla, że ratownictwo jest dla niego sprawą priorytetową. W jego opinii potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która „przywróciła odpowiedzialność za ratownictwo medyczne i ratowanie ludzkiego życia organom państwowym”.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019