Start Aktualności Wokół państwowego egzaminu dla ratowników medycznych

Wokół państwowego egzaminu dla ratowników medycznych

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 29 sierpnia 2018

Fot.: WPR

PERM ma przyczynić się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM) zabiegało o przesunięcie terminu obowiązywania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM), co najmniej do czasu wprowadzenia jednolitego standardu kształcenia. Ministerstwo Zdrowia podało, że PERM zdawać będą ci, którzy rozpoczną kształcenie od roku akademickiego 2019/2020. Pierwotnie mieli być nimi objęci ci, którzy zaczęli studiować ratownictwo medyczne po 30 września 2016 r.

Przed kilku laty wycofano się ze standardów kształcenia w zawodzie ratownika medycznego i wprowadzono dla osób chcących wejść do zawodu, obowiązek zdawania państwowego egzaminu (PERM).

„Już wówczas byliśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu. Niestety środowisko jednego z wpływowych dysponentów doprowadziło do niekorzystnych zapisów w ustawie. Należy podkreślić, że ratownik medyczny jako nieliczny zawód medyczny, a jedyny pracujący w ambulansie będzie posiadał obowiązek przystąpienia do egzaminu państwowego. Mamy uzasadnione obawy, że będzie to miało wpływ na znaczne obniżenie ilości chętnych podejmujących naukę na uczelniach kształcących ratowników medycznych” - komunikuje (28 sierpnia 2018 r.) PTRM.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało PTRM, że „po zakończeniu prac w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 102 wprowadzono zmiany do art. 10 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z tą nowelizacją wprowadzają one obowiązek złożenia PERM z wynikiem pozytywnym, dla osób, które rozpoczną kształcenie zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne od roku akademickiego 2019/2020”.

Tzw. duża nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM)wprowadza obowiązek zaliczenia PERM. Bez zdania tego egzaminu, mając nawet ukończone kierunkowe studia, nie można pracować w PRM (do 2014 r., egzamin państwowy zdawali tylko absolwenci dwuletniego studium policealnego).

Egzamin, podobnie jak Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin końcowy (LDEK), PERM przeprowadzi Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Poddani weryfikacji wiedzy odpowiadać będą na 100 pytań. Ponadto, aby uzyskać uprawnienia ratownika, trzeba będzie odbyć (obowiązkowy) półroczny staż w zespołach ratownictwa medycznego.

„Projektowane przepisy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. PERM przyczyni się do rzetelnej weryfikacji wiedzy i kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego, dzięki czemu absolwenci tych studiów uzyskają jednolite przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie ratownika medycznego. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna przygotowana do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą oczekiwaniom zmieniającego się systemu ochrony zdrowia będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjności na rynku pracy” - tłumaczyło w sierpniu 2017 r. Ministerstwo Zdrowia.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019