Start Aktualności Minister zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki dla ratowników

Minister zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki dla ratowników

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 27 sierpnia 2018

Fot.: KPRM

W dwugodzinych rozmowach w Ministerstwie Zdrowia ustalono, że ratownicy będą mieli płatny, 6-dniowy urlop szkoleniowy.

Nie było przełomu w rozmowach protestujących związkowców-ratowników medycznych z kierownictwem Ministerstwa rozwoju. 24 sierpnia 2018 r. ustalono, że do kolejnej tury negocjacji dojdzie „w przeciągu następnego miesiąca”. „Sukcesu dużego nie ma, ale się go nie spodziewaliśmy. Jest kolejny krok do przodu: zagwarantowanie ciągłości zwiększania wynagrodzeń, poprzez wypłaty dodatków aż do docelowego wejścia ich do podstawy wynagrodzeni” - komentują związkowcy.

Na piątkowym spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia związkowcy dowiedzieli się, że podwyższenia dodatku do wynagrodzeń do 1600 zł, czyli głównego postulatu ratowników, Ministerstwo Zdrowia nie ma pieniędzy.

Minister Łukasz Szumowski zgodził się, aby dodatek w wysokości 800 zł (wynegocjowany po protestach w lipcu 2017 r.) przysługiwał nie tylko ratownikom zatrudnionym w systemie ratownictwa medycznego, ale wszystkim wykonującym zawód ratownika medycznego. Ratownicy chcą, by wysokość takiego dodatku był równa tej, która przysługuje pielęgniarkom, czyli 1600 zł.

Minister zdrowia poinformował związkowców o rozporządzeniu, które podpisał 12 lipca 2018 r. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewiduje wypłatę dodatków dla ratowników medycznych. „Dzięki rozporządzeniu osoby, które dotychczas nie otrzymały dodatków, będą miały zagwarantowaną ich wypłatę z wyrównaniem wstecz” - podkreśla resort w komunikacie prasowym wydanym po piątkowym spotkaniu.

– Minister Łukasz Szumowski powiedział, że rozumie nasze postulaty, ale nie ma środków na ich realizację. Dlatego chcemy spotkać się z minister finansów, bo decyduje się teraz kwestia przyszłorocznego budżetu – podał dziennikarzom po spotkaniu Roman Badach-Rogowski z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

W rozmowach w Ministerstwie Zdrowia uczestniczyli Łukasz Szumowski i wiceminister Maciej Miłkowski i reprezentacje Komitetu Proinwestycyjnego Ratowników Medycznych i Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność przy współudziale Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

26 sierpnia 2018 r. na stronie fejsbookowej Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych opublikowano komunikat takiej oto treści (pisownia oryginalna):
„Informacja po spotkaniu KPRM, NSZZ Solidarność i Pracodawców RM SPZOZ z Ministrem Zdrowia i NFZ 24.08.2018 o godz.13:00.

1. Zagwarantowanie ciągłości wypłaty dodatku 800 brutto brutto w roku 2019 dla ratowników na zasadach takich samych jak w roku 2018 dla ZRM, SDM, SOR, IP (w szczególności działających na zasadach SOR), oddziały szukają rozwiązania stałego dla transportów sanitarnych: wg. MZ jeżeli ratownik medyczny jest zatrudniony zgodnie z zawodem w szpitalu, POZ lub jeździ na transporcie, to dyrektor powinien go wykazać do NFZ w myśl rozporządzenia. Trzeba tego tylko dopilnować. Wg. danych MZ jest to liczba ok. 1200 RM w kraju.

2. Wpisanie do budżetu państwa zwiększenia finansowania SPRM do kwoty 2 mld 106 mln PLN (będziemy działać żeby z tej kwoty zapewnić zwiększenie wynagrodzeń dla ratowników o kolejne 400 zł) – trzeba czekać na zatwierdzenie ustawy budżetowej, możliwe że ok. 3 tygodni, może więcej. Kolejne zwiększenie wynagrodzenia w latach następnych, możliwe po zatwierdzeniu kolejnego budżetu.

3. 6-cio dniowy urlop szkoleniowy zostanie wpisany do Ustawy o Zawodzie i Samorządzie Ratownika Medycznego. Aktualnie projekt jest w konsultacjach zewnętrznych i ma wyjść do konsultacji publicznych we wrześniu.

4. Dodanie nowego punktu Ratownik Medyczny w SPRM z przelicznikiem 1,05 w tabeli wynagrodzeń w UoMW podczas prac nad zmianami w tej ustawie na posiedzeniach RDS i Komisji Trójstronnej, po wcześniejszych analizach wynagrodzeń dla ratowników, ściągniętych od dysponentów/dyrektorów w związku z koniecznością przeprowadzenia dokładnych analiz i wyliczenia współczynników.

Ustalenia KPRM:
1. Zaplanowanie pilnych spotkań z Premierem, Ministrem Finansów, Ministrem Spraw Wewnętrznych.
2. Zaplanowanie spotkań lokalnych z wojewodami.
3. Planowanie ogólnopolskiej akcji manifestacyjnej i kolejnych działań w ramach protestu.
4. Zaplanowanie pilnego spotkania KPRM w jak najliczniejszym gronie celem dalszych ustaleń co do działania.

Wypłaty zaległego dodatku dla ratowników spoza SPRM wg. MZ mają się rozpocząć od września.

Sukcesu dużego nie ma, ale się go nie spodziewaliśmy. Jest kolejny krok do przodu: zagwarantowanie ciągłości zwiększania wynagrodzeń, poprzez wypłaty dodatków aż do docelowego wejścia ich do podstawy wynagrodzenia. 99% pewności o zwiększeniu kwot w roku przyszłym do 1200 i w kolejnym do 1600 – zwiększenie wynagrodzenia w sposób krokowy na wzór pielęgniarek (co rok).

Ministerstwo robi swoje żeby naciskać i argumentować spełnienie naszych żądań, a my robimy swoje żeby naciskać na MZ żeby robiło swoje. Wszelkie nieprawidłowości w wyliczeniach stawek dodatku dla RM proszę zgłaszać do MZ na adres: kancelaria@mz.gov.pl i oczywiście konsultować z prawnikiem zasadność działań dyrekcji na podstawie odpowiednich aktów prawnych.

Wyjaśniono sprawę z "niedomówieniem" ze strony NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność w pełni popiera nasze postulaty i dlatego uważają je za swoje. Deklarują pełną współpracę oraz w żaden sposób nie roszczą sobie prawa, do wyłączności na reprezentowanie środowiska ratowników medycznych”.

 

 

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019