Start Aktualności Nawet 12 lat za handel dopalaczami

Nawet 12 lat za handel dopalaczami

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 21 sierpnia 2018

250-300 osób rocznie umiera w Polsce z powodu zażywania narkotyków, w tym od kilku do kilkunastu po tzw. dopalaczach; każdego miesiąca dochodzi do kilkuset zatruć tymi substancjami psychoaktywnymi.

21 sierpnia 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dzięki wchodzącym w życie przepisom walka z dopalaczami ma być skuteczniejsza niż dotychczas.

Nowelizacja ustawy została opracowana ze względu na pilną potrzebę wdrożenia kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Przewiduje ona objęcie przepisami karnymi przede wszystkim czynów związanych z dystrybucją tych substancji i stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających odpowiedzialność osób z nią związanych. 

Teraz za samo posiadanie
znacznych ilości dopalaczy będzie groziła kara nawet do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 12 lat. Do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięci także posiadacze zabronionych substancji, którym będzie groziła grzywna albo kara ograniczenia, albo pozbawienia wolności do 3 lat. Umorzenie postępowania będzie możliwe jedynie wtedy, gdy przedmiotem czynu będzie nieznaczna ilość dopalaczy przeznaczona na użytek własny. Nowelizacja ustawy sprawia, że osoby sprzedające tzw. dopalacze będą traktowane tak samo jak osoby sprzedające „tradycyjne” narkotyki.

Kolejną zmianą w dotychczasowej literze ustawy jest zmiana definicji dopalaczy – substancja psychoaktywna zostanie „oderwana” od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma znany wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć jej działanie i to właśnie ona trafi do wykazu nowych substancji, których posiadanie będzie karane na równi z posiadaniem narkotyków. Dzięki ustawie znacznemu przyspieszeniu ulegnie też proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych. Do tej pory trzeba było nowelizować ustawę, by określić listę substancji zakazanych. Teraz będzie to następowało w drodze rozporządzenia, czyli znacznie szybciej – podkreśla w komunikacie prasowym Ministerstwo Zdrowia.

W ustawie znalazł się
również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze.

Przepisy mają zapewnić takie samo wsparcie osobom uzależnionym od dopalaczy, jak i od narkotyków – będą mogły liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

Projekt nowelizacji ustawy
przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Przypomnijmy, że walkę z tzw. dopalaczami rozpoczął w 2010 r. rząd Donalda Tuska. „Tę kwestię rozstrzygniemy w tempie błyskawicznym, w sposób zdecydowany, żeby nie powiedzieć brutalny" - mówił ówczesny premier. Udało się zlikwidować stacjonarne punkty sprzedaży. Nie udało się jednak wyeliminować handlu „artykułami kolekcjonerskimi”, jak eufemistycznie nazwano dopalacze, w internecie.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „dopalacze”, by pojawiła się lista internetowych sklepów oferujących „moc zabawy w jednym miejscu” lub temu podobne doznania. Klikając w pierwszy z brzegu wzięty link, wchodzi się na stronę, na której czytamy, że jest to „to ekskluzywny sklep z dopalaczami, mieszankami ziołowymi oraz research chemicals”. „Żaden produkt nie nadaje się do spożycia” - ostrzega handlarz(e). I jednocześnie zachęca(ją) do kupna – na przykład - 10 g TH-PVP za 230 zł. Wyjaśnione jest, że „Oferowany odczynnik to analog a-pvp. Występuje w postaci lekko żółtego kryształu charakteryzujący się czystością 98%. Produkt tylko i wyłącznie do użytku laboratoryjnego. Nie do spożycia przez ludzi”.

Czy nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii będzie skuteczna również w walce z internetowymi dilerami?

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019