Start Aktualności To jest problem - społeczeństwo starzeje się podwójnie

To jest problem - społeczeństwo starzeje się podwójnie

www.kurier.pap.pl

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 20 sierpnia 2018

Fot.: WPR

Za 80 lat po Ziemi będzie chodziło tylu 60-latków, ile żyło w sumie ludzi na naszej planecie w roku 1960.

W Polsce brakuje około 20 tys. opiekunów osób starszych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa. W istniejącej sytuacji, w tej, w której nie wszyscy seniorzy, szczególnie ci schorowani, mogą liczyć na codzienną opiekę, ważką rangę zyskuje tzw. koperta życia. Akcję tę promuje m.in. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

 Według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2026 r. zacznie szybko rosnąć liczba osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego. Między rokiem 2026 a 2040 liczba osób w wieku 80 lat i więcej ma się zwiększyć z około 1,7 mln do około 3,4 mln.

Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów uważa, że brak opiekunów utrudnia życie potrzebującym pomocy starszym osobom.

- Zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia. Z szacunków wynika, że wiele z nich już teraz nie może liczyć ani na rodzinnego opiekuna, ani na tego z pomocy instytucjonalnej.

Ekspert uważa, iż niedobór opiekunów stwarza kłopoty członkom rodziny osoby wymagającej opieki.

- Bardzo często jest tak, że opiekunem osoby starszej jest członek rodziny. Szacuje się, że w Polsce to niemal 80 proc. wszystkich opiekunów. W przeważającej większości jest to współmałżonek. Tylko że te osoby także cierpią na jakieś dolegliwości chorobowe, dodatkowo w związku ze swoimi obowiązkami i wynikającymi z nich obciążeniami są bardziej narażone na depresję. W obecnej sytuacji nie mają jednak innej możliwości i muszą się opiekować swoim krewnym lub współmałżonkiem – wyjaśnia Polskiej Agencji Prasowej.

Opiekunów będzie brakowało, bo mamy zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństwa. Polega ono na tym, że nie tylko rośnie odsetek ludzi w wieku 80 lat i więcej w całym społeczeństwie, ale również - ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej. W samej grupie osób w wieku 65 lat i więcej coraz większą część stanowią osoby powyżej 80. roku życia.

Zdaniem eksperta, należy dokładnie zbadać problem opieki długoterminowej, bo badania na ten temat robi się zbyt rzadko, a rozwiązania, które mają poprawić trudną sytuację, wprowadzane są zbyt wolno.

- Musimy wspierać zarówno opiekunów zawodowych, gdyż to oni najczęściej zajmują się najtrudniejszymi przypadkami, ale także rodzinnych, bo często brakuje im wiedzy, jak troszczyć się o chorego seniora. Na przykład ważne jest, aby opiekun wiedział, jak przemieścić osobę podopieczną z łóżka na wózek w taki sposób, żeby nie obciążać kręgosłupa. Należy też edukować opiekunów w kwestii chorób neurodegeneracyjnych, a taką jest demencja. Opiekunowie nie wiedzą również, jak wygląda system opieki długoterminowej w naszym kraju. Nie wiedzą, jak działają podstawowe jednostki - Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Ekspert radzi, by przyjrzeć się np. niemieckim rozwiązaniom dotyczącym dostępności opiekunów zawodowych.

- Wprowadzono tam dodatkowe ubezpieczenie. Chodzi o ubezpieczenie pielęgnacyjne. Składka ta zabezpiecza obywateli na starość na wypadek niepełnosprawności.

W istniejącej sytuacji, w tej, w której nie wszyscy seniorzy, szczególnie ci schorowani, mogą liczyć na codzienną opiekę, ważką rangę zyskuje tzw. koperta życia. Akcję tę promuje m.in. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019