Start Aktualności Dyrektor WPR zaprasza oferentów...

Dyrektor WPR zaprasza oferentów...

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 20 sierpnia 2018

Od 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, zaprasza na rozmowy oferentów, którzy złożyli oferty na „świadczenie usług zdrowotnych wykonywanych przez ratowników medycznych oraz ratowników. medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego”.

Od 21 sierpnia 2018 r. będzie można podpisać umowę w Sekcji Kontraktów (pokój 119), w godzinach: 8.00 – 14.00.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem rozdziału II w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oferenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku przy składaniu oferty, w dniu podpisania umowy winni udokumentować posiadania właściwej polisy OC.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019