Start Aktualności Dyrektor WPR zaprasza oferentów...

Dyrektor WPR zaprasza oferentów...

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 20 sierpnia 2018

Od 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, zaprasza na rozmowy oferentów, którzy złożyli oferty na „świadczenie usług zdrowotnych wykonywanych przez ratowników medycznych oraz ratowników. medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego”.

Od 21 sierpnia 2018 r. będzie można podpisać umowę w Sekcji Kontraktów (pokój 119), w godzinach: 8.00 – 14.00.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem rozdziału II w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oferenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku przy składaniu oferty, w dniu podpisania umowy winni udokumentować posiadania właściwej polisy OC.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019