Start Aktualności Ogłaszamy konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłaszamy konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 27 lipca 2018

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do ich składania na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne...

Świadczenie ma być wykonywane przez:
• ratowników medycznych/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojadzu uprzywilejowanego,
• pielęgniarki, pielęgniarzy systemu/pielęgniarki, pielęgniarzy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

Umowa będzie zawarta na okres od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. Oferty należy składać w Sekcji Kontraktów w terminie do 13 sierpnia 2018 r, do godz. 8:00, w zaklejonych kopertach. Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne w załącznikach.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019