Start Aktualności Pierwsza pomoc w warunkach (prawie) bojowych

Pierwsza pomoc w warunkach (prawie) bojowych

DLA RATOWNIKÓW | 1 lipca 2018

Fot.: WPR

Szkolenia, których celem będzie ćwiczenie współdziałania policji i cywilnego ratownictwa medycznego będą kontynuowane.

Może zdarzyć się i tak, że pogotowie ratunkowe będzie udzielało pomocy w warunkach dalekich od bezpiecznych, np. poszkodowanym w działaniach pododdziału zwartego, czyli w sytuacjach konfrontacji osób łamiących prawo z policją. 40 ratowników z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach uczestniczyło w pierwszym z cyklu szkoleń mającym na na celu podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie (przeprowadzono je 29 czerwca 2018 r.) w koszarach katowickiego Oddziału Prewencji Policji - OPP) z udzielania pierwszej pomocy w warunkach działania pododdziału zwartego, jest doskonalone w katowickim oddziale prewencji od 2013 roku, jako pionierski projekt w skali całego kraju. Przebiegało ono według czterech scenariuszy.

W pierwszym został zasymulowany lekki uraz policjanta biorącego udział w działaniach tyraliery, wypychającej agresywny tłum. Obrażenie takie może powstać na przykład wskutek działania środków chemicznych, czy uderzenia kamieniem. W tej sytuacji policjant-ratownik, będący członkiem pododdziału, na wniosek poszkodowanego lub innych funkcjonariuszy, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie umożliwiającym szybki powrót do działań zarówno jemu, jak i pokrzywdzonemu.

Drugi wariant opierał się na sytuacji, gdy pomoc udzielona przez policjanta-ratownika z pododdziału okazuje się niewystarczająca. Powyższe niesie za sobą konieczność wezwania funkcjonariuszy zespołu medycznego. Ci, używając karetki jako zasłony, udzielają poszkodowanemu pomocy i decydują o ewakuacji rannego poza strefę działań oraz o ewentualnym przekazaniu go służbom medycznym spoza struktur OPP (czyli cywilnym zespołom ratownictwa medycznego).

W trzecim scenariuszu doszło do zranienia osoby z tłumu atakującego policjantów. W tej sytuacji pododdział, przesuwając się do przodu, „pochłania” i „wyrzuca” za siebie poszkodowanego, do którego podbiega policjant-ratownik z pododdziału, celem udzielenia pomocy. Gdy taka pomoc okazuje się niewystarczająca, wzywany jest zespół medyczny, który udziela niezbędnej pomocy.

Czwarty wariant zakładał pobicie policjanta spoza stanu OPP przez grupę agresywnych osób. W tej sytuacji pododdział będący w pobliżu formuje tyralierę i poprzez odseparowanie napastników od poszkodowanego policjanta, umożliwia udzielenie mu pomocy przez policjanta-ratownika, a w razie potrzeby, przez zespół medyczny OPP.

- Celem pokazu było zaprezentowanie cywilnym służbom ratowniczym specyfiki działania pododdziału zwartego w warunkach bojowych. Istotnym punktem szkolenia był czynny udział funkcjonariuszy zespołu medycznego OPP, którzy w ten sposób przybliżyli ratownikom zakres swoich działań i czynności podejmowanych podczas udzielania pomocy przez policjantów w poszczególnych strefach bezpieczeństwa, w których obecność ratownika cywilnego nie zawsze jest wskazana – wyjaśnia podkom. Stanisław Stachowiak z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Istotnym elementem szkolenia była prelekcja na temat zespołów medycznych w polskiej policji. Nasi ratownicy mieli możliwość zaznajomienia się ze sprzętem używanym przez policję i policyjnych ratowników medycznych. Uczyli się, jak pomóc poszkodowanemu funkcjonariuszowi oddziału prewencji, jak zabezpieczyć broń itp. Generalnie w tym pierwszym szkoleniu chodziło o to, by ratownicy WPR dowiedzieli się bezpośrednio u źródła, jak mają zachować się w zainscenizowanych sytuacjach, gdyby do takich doszło w rzeczywistości. I to jest dla nas cenne doświadczenie – podkreśla Artur Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach.

Szkolenia, których celem będzie ćwiczenie współdziałania policji i cywilnego ratownictwa medycznego będą kontynuowane.

GALERIA (zdjęć: 7)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019