Start Aktualności Pierwsza pomoc w warunkach (prawie) bojowych

Pierwsza pomoc w warunkach (prawie) bojowych

DLA RATOWNIKÓW | 1 lipca 2018

Fot.: WPR

Szkolenia, których celem będzie ćwiczenie współdziałania policji i cywilnego ratownictwa medycznego będą kontynuowane.

Może zdarzyć się i tak, że pogotowie ratunkowe będzie udzielało pomocy w warunkach dalekich od bezpiecznych, np. poszkodowanym w działaniach pododdziału zwartego, czyli w sytuacjach konfrontacji osób łamiących prawo z policją. 40 ratowników z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach uczestniczyło w pierwszym z cyklu szkoleń mającym na na celu podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie (przeprowadzono je 29 czerwca 2018 r.) w koszarach katowickiego Oddziału Prewencji Policji - OPP) z udzielania pierwszej pomocy w warunkach działania pododdziału zwartego, jest doskonalone w katowickim oddziale prewencji od 2013 roku, jako pionierski projekt w skali całego kraju. Przebiegało ono według czterech scenariuszy.

W pierwszym został zasymulowany lekki uraz policjanta biorącego udział w działaniach tyraliery, wypychającej agresywny tłum. Obrażenie takie może powstać na przykład wskutek działania środków chemicznych, czy uderzenia kamieniem. W tej sytuacji policjant-ratownik, będący członkiem pododdziału, na wniosek poszkodowanego lub innych funkcjonariuszy, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie umożliwiającym szybki powrót do działań zarówno jemu, jak i pokrzywdzonemu.

Drugi wariant opierał się na sytuacji, gdy pomoc udzielona przez policjanta-ratownika z pododdziału okazuje się niewystarczająca. Powyższe niesie za sobą konieczność wezwania funkcjonariuszy zespołu medycznego. Ci, używając karetki jako zasłony, udzielają poszkodowanemu pomocy i decydują o ewakuacji rannego poza strefę działań oraz o ewentualnym przekazaniu go służbom medycznym spoza struktur OPP (czyli cywilnym zespołom ratownictwa medycznego).

W trzecim scenariuszu doszło do zranienia osoby z tłumu atakującego policjantów. W tej sytuacji pododdział, przesuwając się do przodu, „pochłania” i „wyrzuca” za siebie poszkodowanego, do którego podbiega policjant-ratownik z pododdziału, celem udzielenia pomocy. Gdy taka pomoc okazuje się niewystarczająca, wzywany jest zespół medyczny, który udziela niezbędnej pomocy.

Czwarty wariant zakładał pobicie policjanta spoza stanu OPP przez grupę agresywnych osób. W tej sytuacji pododdział będący w pobliżu formuje tyralierę i poprzez odseparowanie napastników od poszkodowanego policjanta, umożliwia udzielenie mu pomocy przez policjanta-ratownika, a w razie potrzeby, przez zespół medyczny OPP.

- Celem pokazu było zaprezentowanie cywilnym służbom ratowniczym specyfiki działania pododdziału zwartego w warunkach bojowych. Istotnym punktem szkolenia był czynny udział funkcjonariuszy zespołu medycznego OPP, którzy w ten sposób przybliżyli ratownikom zakres swoich działań i czynności podejmowanych podczas udzielania pomocy przez policjantów w poszczególnych strefach bezpieczeństwa, w których obecność ratownika cywilnego nie zawsze jest wskazana – wyjaśnia podkom. Stanisław Stachowiak z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- Istotnym elementem szkolenia była prelekcja na temat zespołów medycznych w polskiej policji. Nasi ratownicy mieli możliwość zaznajomienia się ze sprzętem używanym przez policję i policyjnych ratowników medycznych. Uczyli się, jak pomóc poszkodowanemu funkcjonariuszowi oddziału prewencji, jak zabezpieczyć broń itp. Generalnie w tym pierwszym szkoleniu chodziło o to, by ratownicy WPR dowiedzieli się bezpośrednio u źródła, jak mają zachować się w zainscenizowanych sytuacjach, gdyby do takich doszło w rzeczywistości. I to jest dla nas cenne doświadczenie – podkreśla Artur Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach.

Szkolenia, których celem będzie ćwiczenie współdziałania policji i cywilnego ratownictwa medycznego będą kontynuowane.

GALERIA (zdjęć: 7)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019