Start Aktualności W ZRM kierowca pokieruje tylko ambulansem

W ZRM kierowca pokieruje tylko ambulansem

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 26 czerwca 2018

Fot.: WPR

W tym roku w systemie funkcjonuje (razem z działającymi sezonowo) 1543 ZRM.

26 czerwca 2018 r. w życie weszła ustawa z 10 maja 2018 r. p zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Wynika z niej, że – co podkreśla Ministerstwo Zdrowia – łączenie funkcji kierowcy i kierownika ZRM (zespołu ratownictwa medycznego) – nadal nie będzie możliwe.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania postawione przez Piotra Dymona, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Resort wyjaśnia, dlaczego kierownikiem podstawowego ZRM może być ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu z minim. 5-letnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ZRM lub w jego lotniczym odpowiedniku.

„Przesłanką do omawianej regulacji były”:
• zmniejszająca się liczba ZRM S i częsty brak możliwości wsparcia merytorycznego ZRM P ze strony lekarza systemu,
• wyznaczanie na kierowników ZRM osób bez należytego doświadczenia , „co powodowało przewagę taktyki load and go nad taktyką stay and play (obciążając SOR oraz IP przyjęciami pacjentów, którzy mogliby być zaopatrzeni medycznie na miejscu zdarzenia, bez konieczności przewożenia ich do szpitali,
• występowanie ZRM P złożonych z dwóch osób, bez wystarczającego doświadczenia w ratownictwie medycznym...

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że choć nie ma przepisów zabraniających wprost łączenia funkcji kierowcy ambulansu P z wypełnianiem obowiązków kierownika ZRM P, to praktyka pokazuje, że taki mariaż jest niemożliwy.

„Należy bowiem podkreślić, iż kierownik ZRM, oprócz wykonywania czynności ratunkowych, podejmuje szereg decyzji dotyczących m.in. rodzaju pomocy medycznej, podawania leków, stosowania środków przymusu bezpośredniego, wypełnia dokumentację...” - wylicza Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi (z 22 czerwca 2018 r.) związkowcom.

Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które poza szpitalem udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Może to być np. udar mózgu, zawał serca, upadek z wysokości czy wypadek komunikacyjny.

ZRM dzielą się na:
• zespoły specjalistyczne – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
• zespoły podstawowe – co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
• zespoły lotnicze – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

W tym roku w systemie funkcjonuje (razem z działającymi sezonowo) 1543 ZRM.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018