Start Aktualności Komisja konkursowa wybrała oferenta

Komisja konkursowa wybrała oferenta

WPR

OGŁOSZENIA | 25 czerwca 2018

Wiadomo już z kim Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zawrze umowę na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w zespołach ambulatoryjno-wyjazdowych POZ. Szczegóły w załączniku.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018