Start Aktualności Darmowy kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Darmowy kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Michał Kucap

PROJEKTY UNIJNE DLA RATOWNIKÓW KURSY | 15 sierpnia 2018

Fot.: MK

Kursy są w 100 procentach finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Mając na uwadze stworzenieśląskim ratownikom medycznym warunków do rozwoju kwalifikacji zawodowych w firmie JMM Mariusz Lewandowski wraz z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach opracowaliśmy projekt "Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim". Jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych sześciuset ratowników medycznych mieszkających lub pracujących na terenie woj. śląskiego.

Projekt projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 40 edycji kursów doskonalących dla ratowników medycznych. Kursy są skierowane do wszystkich ratowników medycznych pracujących lub mieszkających w wojewóztwie śląskim. Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej.

Kurs organizowany będą na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, oraz na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursu opracowany został przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje 120 punktów edukacyjnych z 200 wymaganych w danym okresie edukacyjnym. Kursy będą realizowane w całości (w ciągu 6 dni) lub podzielone na dwie części (2dni+4dni; 3dni+3dni); albo podzielone na trzy części (2 dni+2 dni+2 dni) jednakże cały program jednego kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu.

Aktualne terminy kursów podane są na tej stronie internetowej.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
• posiadająca tytuł ratownika medycznego,
• mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego.

Oto terminy zajęć najbliższych KDRM: 

Katowice:
• cz. 1 - 22.06.2018 - 24.06.2018,
• cz. 2 - 29.06.2018 - 01.07.2018.
Katowice:
• 02.07.2018 - 07.07.2018.
Katowice:
• 16.07.2018 - 21.07.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 27.07.2018 - 29.07.2018,
• cz. 2 - 03.08.2018 - 05.08.2018.
Katowice:
• 06.08.2018 - 11.08.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 10.08.2018 - 12.08.2018,
• cz. 2 - 17.08.2018 - 19.08.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 13.08.2018 - 14.08.2018,
• cz. 2 - 20.08.2018 - 23.08.2018.
Katowice:
• 27.08.2018 - 01.09.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 31.08.2018 - 02.09.2018,
• cz. 2 - 07.09.2018 - 09.09.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 05.09.2018 - 07.09.2018.
• cz. 2 - 10.09.2018 - 12.09.2018.
Mysłów:
• cz. 1 - 15.09.2018 - 16.09.2018,
• cz. 2 - 22.09.2018 - 23.09.2018,
• cz. 3 - 29.09.2018 - 30.09.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 17.09.2018 - 20.09.2018,
• cz. 2 - 24.09.2018 - 25.09.2018.
Katowice:
• cz. 1 - 27.09.2018 - 28.09.2018,
• cz. 2 - 01.10.2018 - 04.10.2018.

A oto "namiary" na biuro anonsowanego projektu:

SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, (telefon: 32 609 31 94, mail: kdrm@jmm.net.pl).

Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00. Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na dedykowanej projektowi stronie internetowej.

W ramach projektu mamy ofertę dla min. 128 ratowników medycznych, którzy odbędą kurs doskonalący dla ratowników medycznych. Będzie także możliwość uczestnictwa dodatkowo w kursie prawa jazdy kategorii C.

Wszystkie powyższe kursy są w 100 procentach finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018