Start Aktualności Pracownicy WPR ewakuowali się w 4 minuty

Pracownicy WPR ewakuowali się w 4 minuty

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 29 maja 2018

Fot.: WPR

Ewakuacją kierowały cztery osoby.

Przezorny, ubezpieczony. Lepiej ćwiczyć pewne sytuacje niż dać się im zaskoczyć. Pożarowi również. We wtorek (29 maja 2018 r.) w siedzibie WPR pracownicy uczestniczyli w „praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu...” Pogotowia. Sprawdzili się na piątkę.

Na miejscu byli strażacy. I ocenili, że pracownicy wyszli poza teren zagrożony pożarem w dobrym czasie, w cztery minuty.

Pracownicy, nim opuścili siedzibę WPR, wyłączyli wszelkie urządzenie a prądu. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach zabiera się z sobą rzeczy osobiste. Wychodząc należy drzwi zamknąć, ale nie na klucz. Ten zostawia się w zamku. Potem wytyczoną drogą ewakuacyjną trzeba opuścić zagrożony budynek. Spokojnie. Bez paniki. Z garażu wyjechały również karetki... Ewakuacją kierowały cztery osoby.

Takie ćwiczenia to nie zabawa. W zakładach pracy należy cyklicznie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru (lub innego niebezpieczeństwa zagrażającemu życiu bądź zdrowiu pracowników). Rozporządzenie z 25 lipca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów, nakłada na właścicieli bądź zarządców posesji obowiązek przeprowadzania ćwiczebnych alarmów ewakuacyjnych. Dotyczy to obiektów posiadających strefę pożarową, z której korzysta ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami. W tym przypadku ewakuacja powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa lata. Jeśli grupa użytkowników danego obiektu zmienia się co jakiś czas, praktycznego sprawdzenia możliwości ewakuacyjnych należy dokonywać co najmniej raz na rok (do 3 miesiąca od rozpoczęcia korzystania przez nowy zespół pracowniczy)...

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019