Start Aktualności Wiktor Ratownictwa dla naszego Pogotowia

Wiktor Ratownictwa dla naszego Pogotowia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 17 maja 2018

Fot.: Michał Kucap

„Wiktora” odebrał, z rąk wiceminister zdrowia Józefy Szurek-Żelazko, dyrektor WPR – Artur Borowicz.

Do piątku (18 maja) będą się dzielić doświadczeniami ratownicy medyczni podczas V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego. Organizatorem konferencji, pod hasłem „Nowe wyzwania dla rozwoju ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w XXI wieku”, jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.

 Uczestniczy w niej 400 ratowników.

- W naszym zawodzie szybko zmieniają się procedury i pojawia się dużo nowinek. Musimy za tym nadążać. Do Grudziądza zjeżdża najlepsza kadra naukowa i praktyków. Mamy możliwość pogłębienia wiedzy, by jeszcze lepiej i skuteczniej ratować ludzi – podkreśla Mirosław Bałka, prezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych.

Zasłużonym dla rozwoju ratownictwa medycznego wręczono „Wiktory Ratownictwa”. Miło nam oznajmić, że tą nagrodą wyróżniono Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. „Wiktora” odebrał, z rąk wiceminister zdrowia Józefy Szurek-Żelazko, dyrektor WPR – Artur Borowicz.

„Wiktorami Ratownictwa” wyróżniono także:
• Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz
• Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

Za dokonania naukowe „Wiktorem Ratownictwa” wyróżniono także dr. hab. n med. Łukasza Szarpaka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistę zarządzania w stanach zagrożeń, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa narodowego, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny.

Współczesne wyzwania jakie stanęły przed systemem opieki zdrowotnej wymusiły zmiany całego systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Szczególnie jest to widoczne w obszarze ratownictwa przedszpitalnego.

Fundamentalne zmiany objęły strukturalizację i dążenie do rozwiązań systemowych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, w tym teleinformatyki, gotowość do działania w sytuacjach zdarzeń masowych oraz katastrof, reagowanie na zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych i terroryzmu. Skala tych zmian oraz ich wielokierunkowość i wzajemne interakcje wpłynęły na całościowe efekty stwarzając zarówno nowe możliwości jak również wyznaczając dalsze kierunki zmian. W ostatnich latach polskie ratownictwo, z mobilnej dojeżdżającej pomocy lekarskiej przeobraziło się w profesjonalną służbę ratowniczą na światowym poziomie...

 

GALERIA (zdjęć: 4)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019