Start Aktualności Wiktor Ratownictwa dla naszego Pogotowia

Wiktor Ratownictwa dla naszego Pogotowia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 17 maja 2018

Fot.: Michał Kucap

„Wiktora” odebrał, z rąk wiceminister zdrowia Józefy Szurek-Żelazko, dyrektor WPR – Artur Borowicz.

Do piątku (18 maja) będą się dzielić doświadczeniami ratownicy medyczni podczas V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego. Organizatorem konferencji, pod hasłem „Nowe wyzwania dla rozwoju ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w XXI wieku”, jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.

 Uczestniczy w niej 400 ratowników.

- W naszym zawodzie szybko zmieniają się procedury i pojawia się dużo nowinek. Musimy za tym nadążać. Do Grudziądza zjeżdża najlepsza kadra naukowa i praktyków. Mamy możliwość pogłębienia wiedzy, by jeszcze lepiej i skuteczniej ratować ludzi – podkreśla Mirosław Bałka, prezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych.

Zasłużonym dla rozwoju ratownictwa medycznego wręczono „Wiktory Ratownictwa”. Miło nam oznajmić, że tą nagrodą wyróżniono Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. „Wiktora” odebrał, z rąk wiceminister zdrowia Józefy Szurek-Żelazko, dyrektor WPR – Artur Borowicz.

„Wiktorami Ratownictwa” wyróżniono także:
• Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz
• Uniwersytet Medyczny we Lwowie.

Za dokonania naukowe „Wiktorem Ratownictwa” wyróżniono także dr. hab. n med. Łukasza Szarpaka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistę zarządzania w stanach zagrożeń, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, bezpieczeństwa narodowego, prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny.

Współczesne wyzwania jakie stanęły przed systemem opieki zdrowotnej wymusiły zmiany całego systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Szczególnie jest to widoczne w obszarze ratownictwa przedszpitalnego.

Fundamentalne zmiany objęły strukturalizację i dążenie do rozwiązań systemowych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, w tym teleinformatyki, gotowość do działania w sytuacjach zdarzeń masowych oraz katastrof, reagowanie na zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych i terroryzmu. Skala tych zmian oraz ich wielokierunkowość i wzajemne interakcje wpłynęły na całościowe efekty stwarzając zarówno nowe możliwości jak również wyznaczając dalsze kierunki zmian. W ostatnich latach polskie ratownictwo, z mobilnej dojeżdżającej pomocy lekarskiej przeobraziło się w profesjonalną służbę ratowniczą na światowym poziomie...

 

GALERIA (zdjęć: 4)

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019