Start Aktualności Unijne wsparcie dla lotniczego pogotowia

Unijne wsparcie dla lotniczego pogotowia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 17 maja 2018

Fot.: mat. prasowe

Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania.

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy 18,5 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę, doposażenie i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta inwestycja będzie pierwszym z trzech planowanych etapów w tej perspektywie finansowej zagospodarowania środków unijnych.

Od grudnia 2016 r. jest realizowana umowa dzięki której załogi Lotniczego Pogotowia są wyposażane w sprzęt, który pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w nocy.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla wagę inwestowania w lotnicze ratownictwo medyczne. Jest ono niezmiernie ważne nie tylko dla polskiej służby zdrowia. Ważne jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy dzięki pracy LPR mogą czuć się bezpieczniejsi.

– Dzięki przekazanym środkom Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło jeszcze lepiej realizować swoje zadania i pomagać ludziom w sytuacjach nagłych zachorowań i wypadków drogowych – mówił szef resort po podpisaniu stosownej umowy z LPR.

W ramach umowy wybudowanych, wyremontowanych i doposażonych zostanie kolejnych pieć baz LPR zlokalizowanych w:
• Olsztynie (lądowisko Gryźliny),
• Lublinie – Świdniku,
• Płocku,
• Gdańsku,
• Sanoku .

– Obecnie załogi w lokalizacjach ujętych w projekcie funkcjonują w warunkach, które wymagają modernizacji. Budowa baz i ich przebudowa są niezbędne do zapewnienia komfortu pracy załogom i właściwego przechowywania nowoczesnych śmigłowców – podkreślił Robert Gałązkowski, dyrektor LPR.

Zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego służą natychmiastową pomocą ratując życie pacjentów. Wsparcie ze środków unijnych jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście spełniania standardu tzw. złotej godziny, czyli nieprzekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia.

Przewidywany termin realizacji prac objętych etapem I inwestycji zakładany jest na lata 2018-2019. Dotychczas w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektów dotyczących infrastruktury ratownictwa medycznego zawarto 181 umów o dofinansowanie o łącznej wartości niemal 930 mln zł. Inwestycje realnie przyczynią się do poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019