Start Aktualności Nasze miejsce w systemie ratownictwa...

Nasze miejsce w systemie ratownictwa...

WPR

MISTRZOSTWA DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 4 maja 2018

Fot.: WPR

Personel WPR w Katowicach jest rozlokowany w 12 stacjach pogotowia ratunkowego, a karetki bazują w 35 miejscach stacjonowania...

Wkrótce X Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym (Gliwice, 23-25.05.2018 r.). Jest okazja, by przypomnieć, czym jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i jakie jest jego miejsce w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (SPRM). Dodajmy, że Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) są jednym z elementów SPRM. Ponadto tworzą go: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

 – Jesteśmy największym podmiotem w systemie. Czuwamy nad bezpieczeństwem ponad 2,7 mln mieszkańców województwa śląskiego. W naszej flocie mamy – łącznie z rezerwowymi – 142 pojazdy. W codziennej pracy wykorzystujemy 77 własnych, doskonale wyposażonych, ambulansów i 11 karetek należących do naszych podwykonawców – w wersji „P”, „S” oraz „T”. W Pogotowiu pracuje prawie 1,3 tys. osób. Zatrudniamy 178 lekarzy, 158 pielęgniarek, 706 ratowników i 103 dyspozytorów – wylicza Wojciech Miciński, zastępca dyrektora WPR w Katowicach ds. ratownictwa medycznego.

Od lutego 2016 r. 48 naszych lekarzy i ratowników stanowi polską reprezentację Europejskiego Korpusu Medycznego. To swego rodzaju medyczna grupa szybkiego reagowania. Grupa profesjonalistów z Pogotowia jest przygotowana do świadczenia pomocy w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej i poza jej granicami.

– Pracujemy w taki sposób, by pomoc do potrzebujących docierała jak najszybciej. To dlatego, między innymi, personel rozlokowany w 12 stacjach pogotowia ratunkowego, a karetki bazują w 35 miejscach stacjonowania. Do rannych i chorych wyjeżdżają one średnio co dwie minuty. W 2017 r. nasze karetki pokonały 3 mln 323 tys. kilometrów – podkreśla dyrektor Miciński.

ZRM zarządza się poprzez dwie Skoncentrowane Dyspozytornie Medyczne: w Gliwicach i Katowicach. Są one bezpośrednio połączone Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego pozwalającym monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.

O to, by ZRM mogły docierać jak najszybciej ze skuteczną pomocą do potrzebujących dbają pracownicy obsługi pojazdów, informatycy i pracownicy administracji. W Szkole Ratownictwa Medycznego WPR systematycznie umiejętności i profesjonalną wiedzę podnoszą nie tylko ratownicy medyczni naszego Pogotowia.

Oprócz zadań wynikających z SPRM Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wykonuje także inne usługi. M.in. zapewnia klientom transport medyczny na terenie kraju i Europy, a także prowadzi zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Półtora tysiąca ZRM
A teraz kilka danych o SPRM. Z wyraźnie wskazują na miejsce w nim oraz znaczenie WPR w Katowicach.

W systemie (dane z GUS za 2016 r.) działało 1492 ZRM (932 podstawowe i 560 specjalistycznych), 17 baz LPR oraz 221 SOR. Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych.

ZRM udzieliły pomocy blisko 3,2 mln osób:
• dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 6,3 proc. ogółu poszkodowanych,
• osoby w wieku 65 lat i więcej – 42,5 proc.

Będą głębokie zmiany w PRM
W całej Polsce istnieje (lub w niedalekiej przyszłości będzie istniało) telefonicznie przekierowanie z numeru 999 do skoncentrowanej dyspozytorni medycznej (SDM), które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego. SDM przyjmuje również zgłoszenia od operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego (112).

W związku z uruchamianiem SDM z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD), planowane jest zmniejszenie ich liczby. Zgodnie ze stanem na 31 września 2017 r. SWD funkcjonował w 35 z 42 dyspozytorni medycznych, które obsługują łącznie 1148 z 1531 ZRM.

Wg planów Ministerstwa Zdrowia do końca 2018 r. w Polsce będą funkcjonowały 42 SDM, natomiast docelowo, w 2028 r., będzie ich tylko 18.

W 2018 r. SPRM czekają głębokie zmiany wynikające przede wszystkim z nowelizacji ustawy o PRM. Głównym tego celem jest tzw. upaństwowienie systemu. Rząd (Ministerstwo Zdrowia) uważa, że dla najlepszego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia konieczne jest poszerzenie i wzmocnienie udziału podmiotów publicznych w realizacji powyższych zadań.

Nowelizacja ustawy o PRM przewiduje powierzenie wykonania umów na świadczenia zdrowotne w dziedzinie ratownictwa medycznego, wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej lub jednostkom budżetowym oraz spółkom kapitałowym z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych. W intencji autorów projektu nowelizacji jest, by organy administracji rządowej miały realny wpływ na funkcjonowanie SPRM. Wprowadzenie obowiązku zawierania umów w dziedzinie ratownictwa medycznego wyłącznie z wyżej wymienionymi podmiotami spowoduje, że cały system ratownictwa medycznego zostanie oparty o jednostki publiczne...

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019