Start Aktualności Nasze miejsce w systemie ratownictwa...

Nasze miejsce w systemie ratownictwa...

WPR

MISTRZOSTWA DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 4 maja 2018

Fot.: WPR

Personel WPR w Katowicach jest rozlokowany w 12 stacjach pogotowia ratunkowego, a karetki bazują w 35 miejscach stacjonowania...

Wkrótce X Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym (Gliwice, 23-25.05.2018 r.). Jest okazja, by przypomnieć, czym jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i jakie jest jego miejsce w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (SPRM). Dodajmy, że Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) są jednym z elementów SPRM. Ponadto tworzą go: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).

 – Jesteśmy największym podmiotem w systemie. Czuwamy nad bezpieczeństwem ponad 2,7 mln mieszkańców województwa śląskiego. W naszej flocie mamy – łącznie z rezerwowymi – 142 pojazdy. W codziennej pracy wykorzystujemy 77 własnych, doskonale wyposażonych, ambulansów i 11 karetek należących do naszych podwykonawców – w wersji „P”, „S” oraz „T”. W Pogotowiu pracuje prawie 1,3 tys. osób. Zatrudniamy 178 lekarzy, 158 pielęgniarek, 706 ratowników i 103 dyspozytorów – wylicza Wojciech Miciński, zastępca dyrektora WPR w Katowicach ds. ratownictwa medycznego.

Od lutego 2016 r. 48 naszych lekarzy i ratowników stanowi polską reprezentację Europejskiego Korpusu Medycznego. To swego rodzaju medyczna grupa szybkiego reagowania. Grupa profesjonalistów z Pogotowia jest przygotowana do świadczenia pomocy w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej i poza jej granicami.

– Pracujemy w taki sposób, by pomoc do potrzebujących docierała jak najszybciej. To dlatego, między innymi, personel rozlokowany w 12 stacjach pogotowia ratunkowego, a karetki bazują w 35 miejscach stacjonowania. Do rannych i chorych wyjeżdżają one średnio co dwie minuty. W 2017 r. nasze karetki pokonały 3 mln 323 tys. kilometrów – podkreśla dyrektor Miciński.

ZRM zarządza się poprzez dwie Skoncentrowane Dyspozytornie Medyczne: w Gliwicach i Katowicach. Są one bezpośrednio połączone Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego pozwalającym monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.

O to, by ZRM mogły docierać jak najszybciej ze skuteczną pomocą do potrzebujących dbają pracownicy obsługi pojazdów, informatycy i pracownicy administracji. W Szkole Ratownictwa Medycznego WPR systematycznie umiejętności i profesjonalną wiedzę podnoszą nie tylko ratownicy medyczni naszego Pogotowia.

Oprócz zadań wynikających z SPRM Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wykonuje także inne usługi. M.in. zapewnia klientom transport medyczny na terenie kraju i Europy, a także prowadzi zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Półtora tysiąca ZRM
A teraz kilka danych o SPRM. Z wyraźnie wskazują na miejsce w nim oraz znaczenie WPR w Katowicach.

W systemie (dane z GUS za 2016 r.) działało 1492 ZRM (932 podstawowe i 560 specjalistycznych), 17 baz LPR oraz 221 SOR. Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych.

ZRM udzieliły pomocy blisko 3,2 mln osób:
• dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 6,3 proc. ogółu poszkodowanych,
• osoby w wieku 65 lat i więcej – 42,5 proc.

Będą głębokie zmiany w PRM
W całej Polsce istnieje (lub w niedalekiej przyszłości będzie istniało) telefonicznie przekierowanie z numeru 999 do skoncentrowanej dyspozytorni medycznej (SDM), które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego. SDM przyjmuje również zgłoszenia od operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego (112).

W związku z uruchamianiem SDM z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD), planowane jest zmniejszenie ich liczby. Zgodnie ze stanem na 31 września 2017 r. SWD funkcjonował w 35 z 42 dyspozytorni medycznych, które obsługują łącznie 1148 z 1531 ZRM.

Wg planów Ministerstwa Zdrowia do końca 2018 r. w Polsce będą funkcjonowały 42 SDM, natomiast docelowo, w 2028 r., będzie ich tylko 18.

W 2018 r. SPRM czekają głębokie zmiany wynikające przede wszystkim z nowelizacji ustawy o PRM. Głównym tego celem jest tzw. upaństwowienie systemu. Rząd (Ministerstwo Zdrowia) uważa, że dla najlepszego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia konieczne jest poszerzenie i wzmocnienie udziału podmiotów publicznych w realizacji powyższych zadań.

Nowelizacja ustawy o PRM przewiduje powierzenie wykonania umów na świadczenia zdrowotne w dziedzinie ratownictwa medycznego, wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej lub jednostkom budżetowym oraz spółkom kapitałowym z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych. W intencji autorów projektu nowelizacji jest, by organy administracji rządowej miały realny wpływ na funkcjonowanie SPRM. Wprowadzenie obowiązku zawierania umów w dziedzinie ratownictwa medycznego wyłącznie z wyżej wymienionymi podmiotami spowoduje, że cały system ratownictwa medycznego zostanie oparty o jednostki publiczne...

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019