Start Aktualności Kwartał dla prywatnych podmiotów ratownictwa medycznego

Kwartał dla prywatnych podmiotów ratownictwa medycznego

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 26 kwietnia 2018

Fot.: WPR

Obowiązująca obecnie regulacja dotycząca systemu ratownictwa weszła w życie w styczniu 2007 r.

Prawdopodobnie data upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego zostanie przesunięta z 1 stycznia 2019 r. na 1 kwietnia 2019 r. Wg „Dziennika Gazety Prawnej” taką poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ma wprowadzić (26 kwietnia 2018 r.) senacka komisja zdrowia.

 Projekt nowelizacji ustawy o PRM przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Celem nowelizacji – jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia – jest wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, którzy znajdą się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Przypomnijmy, że umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne zakończą się 31 grudnia 2018 r. Po wprowadzeniu senackich poprawek 135 ambulansów należących do prywatnych firm (9,2 proc. ogółu – wg danych Ministerstwa Zdrowia) będzie funkcjonowało w systemie o 3 miesiące dłużej w stosunku do tego, co zakładano pierwotnie.

Prywatne podmioty wcześniej postulowały o wprowadzenie dla nich półrocznych vacatio legis.

Gazeta cytuje opinię Romana Badacha-Rogowskiego, przewodniczącego Krajowego Zw. Zaw. Pracowników Ratownictwa Medycznego, który nie widzi potrzeby przesuwania terminu, w którym ustawa o PRM zacznie obowiązywać.

Innego zdania są prywatne firmy. Dla nich kwartał to czas na przebranżowienie się i rozmowy z samorządami.

Wprowadzone mają być także i inne poprawki. Ratownicy i pielęgniarki będą mogli stwierdzać zgony. ZRM nie będą musiały mieć zgody opiekunów dzieci na udzielenie im pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia.

Obowiązująca obecnie regulacja dotycząca systemu ratownictwa weszła w życie w styczniu 2007 r. Planowane zmiany – jak wyjaśnia MZ – wynikają z analizy funkcjonowania systemu PRM i dotyczą także dyspozytorni medycznych. Ich liczbę zredukowano z 338 w 2011 r. do 42 na początku ostatniego kwartału 2017 r. Od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo ma przypadać jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie).

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019