Start Aktualności Odebrać górnictwu, to będzie lepiej w ochronie zdrowia?

Odebrać górnictwu, to będzie lepiej w ochronie zdrowia?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 kwietnia 2018

W 2018 r. z budżetu państwa górnictwo otrzyma w pomocy publicznej 2,6 mld zł.

Każdy rząd po 1989 r. chce zreformować system ochrony zdrowia, ale jakoś to się nikomu jeszcze nie udało. 93 proc. (z 1,3 tys. respondowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji My Pacjenci (we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych) Polaków krytycznie oceniło publiczną opiekę zdrowotną. Większość jest przeciwna podwyższeniu składki zdrowotnej. Rezerw upatrują Polacy w innych miejscach.

Badani, przez instytucje wyspecjalizowane w analizowaniu nastrojów i opinii społecznych, nie muszą się znać na ekonomii, budżetowaniu itp. Wyrażają to, o czym myślą, że jest słuszne. Pytani więc o to, czy można poprawić system finansując go z innych źródeł, odpowiedzieli, że jest to możliwe. W opinii badanych system może działać lepiej, jeśli będzie w nim więcej pieniędzy na leczenie. Żeby było w nim więcej, trzeba komuś odebrać.

I tak na pytanie „W których obszarach należy zmniejszyć wydatki publiczne i je skierować na poprawę opieki zdrowotnej” 73 proc. ankietowanych odpowiedziało: w dotowaniu górnictwa węgla kamiennego.

59 proc. uważa, że źródłem dodatkowych pieniędzy dla ochrony zdrowia mogłyby być cięcia w administracji publicznej, a 40 proc. w wydatkach na obronę (wojsko). To, co zostałoby  w ten sposób wygospodarowane, miałoby zasilić budżet ochrony zdrowia.

I dlatego najlepszym sposobem rozwiązania problemów systemu opieki zdrowotnej, wynika z wzmiankowanego raportu, byłoby – tak uważa 50 proc. ankietowanych – „zmniejszenie wydatków publicznych jakiegoś obszaru i przeznaczenie na zdrowie".

41 proc. twierdzi, że skuteczniejsze byłoby „wprowadzenie dopłat do świadczeń zdrowotnych płaconych przez pacjentów”.

I tylko/lub aż 31 proc. uważa, że najlepszym sposobem byłoby „szukanie oszczędności w obecnym systemie opieki zdrowotnej”.

Na publiczną służbę zdrowia przeznacza się w naszym kraju 6,4 proc. PKB (z 2-procentowym udziałem prywatnych wydatków w całości kosztów ochrony zdrowia). Gorsze od nas są tylko Rumunia, Litwa, Łotwa i Cypr. Więcej na zdrowie z publicznych środków przeznaczają chociażby Czesi (6,26 proc.), Słowacy (5,84 proc.) czy nawet Węgry (4,88 proc.).

Wg zapowiedzi rządowych finansowanie systemu ochrony zdrowia wzrośnie do 6 proc. PKB (bez udziału prywatnych wydatków) w 2025 r.

Nakłady będą wzrastać w kolejnych latach:
• w 2020 r. do 5,03 proc. PKB,
• w 2021 r. do 5,22 proc.,
• w 2022 r. do 5,41 proc.,
• w 2023 r. do 5,6 proc.,
• a w 2024 do 5,8 proc.

W 2018 r. z budżetu państwa górnictwo otrzyma w pomocy publicznej 2,6 mld zł. Na redukcję zdolności produkcyjnych przeznaczy się ok. 1,2 mld zł, a na pokrycie roszczeń pracowniczych – ok. 1,1 mld zł. W sumie w latach 2016-2018 maksymalna wartość pomocy publicznej dla gónictwa węgla kamiennego ma zamknąć się w kwocie ok. 7,2 mld zł. Komisja Europejska pozwala finansować górnictwo ze środków publicznych tylko wtedy, gdy w grę wchodzi restrukturyzacja (zasadniczo sprowadzająca się do likwidacji) zakładów górniczych.

 

Więcej o raporcie w DGP.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019