Start Aktualności Odebrać górnictwu, to będzie lepiej w ochronie zdrowia?

Odebrać górnictwu, to będzie lepiej w ochronie zdrowia?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 kwietnia 2018

W 2018 r. z budżetu państwa górnictwo otrzyma w pomocy publicznej 2,6 mld zł.

Każdy rząd po 1989 r. chce zreformować system ochrony zdrowia, ale jakoś to się nikomu jeszcze nie udało. 93 proc. (z 1,3 tys. respondowanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji My Pacjenci (we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych) Polaków krytycznie oceniło publiczną opiekę zdrowotną. Większość jest przeciwna podwyższeniu składki zdrowotnej. Rezerw upatrują Polacy w innych miejscach.

Badani, przez instytucje wyspecjalizowane w analizowaniu nastrojów i opinii społecznych, nie muszą się znać na ekonomii, budżetowaniu itp. Wyrażają to, o czym myślą, że jest słuszne. Pytani więc o to, czy można poprawić system finansując go z innych źródeł, odpowiedzieli, że jest to możliwe. W opinii badanych system może działać lepiej, jeśli będzie w nim więcej pieniędzy na leczenie. Żeby było w nim więcej, trzeba komuś odebrać.

I tak na pytanie „W których obszarach należy zmniejszyć wydatki publiczne i je skierować na poprawę opieki zdrowotnej” 73 proc. ankietowanych odpowiedziało: w dotowaniu górnictwa węgla kamiennego.

59 proc. uważa, że źródłem dodatkowych pieniędzy dla ochrony zdrowia mogłyby być cięcia w administracji publicznej, a 40 proc. w wydatkach na obronę (wojsko). To, co zostałoby  w ten sposób wygospodarowane, miałoby zasilić budżet ochrony zdrowia.

I dlatego najlepszym sposobem rozwiązania problemów systemu opieki zdrowotnej, wynika z wzmiankowanego raportu, byłoby – tak uważa 50 proc. ankietowanych – „zmniejszenie wydatków publicznych jakiegoś obszaru i przeznaczenie na zdrowie".

41 proc. twierdzi, że skuteczniejsze byłoby „wprowadzenie dopłat do świadczeń zdrowotnych płaconych przez pacjentów”.

I tylko/lub aż 31 proc. uważa, że najlepszym sposobem byłoby „szukanie oszczędności w obecnym systemie opieki zdrowotnej”.

Na publiczną służbę zdrowia przeznacza się w naszym kraju 6,4 proc. PKB (z 2-procentowym udziałem prywatnych wydatków w całości kosztów ochrony zdrowia). Gorsze od nas są tylko Rumunia, Litwa, Łotwa i Cypr. Więcej na zdrowie z publicznych środków przeznaczają chociażby Czesi (6,26 proc.), Słowacy (5,84 proc.) czy nawet Węgry (4,88 proc.).

Wg zapowiedzi rządowych finansowanie systemu ochrony zdrowia wzrośnie do 6 proc. PKB (bez udziału prywatnych wydatków) w 2025 r.

Nakłady będą wzrastać w kolejnych latach:
• w 2020 r. do 5,03 proc. PKB,
• w 2021 r. do 5,22 proc.,
• w 2022 r. do 5,41 proc.,
• w 2023 r. do 5,6 proc.,
• a w 2024 do 5,8 proc.

W 2018 r. z budżetu państwa górnictwo otrzyma w pomocy publicznej 2,6 mld zł. Na redukcję zdolności produkcyjnych przeznaczy się ok. 1,2 mld zł, a na pokrycie roszczeń pracowniczych – ok. 1,1 mld zł. W sumie w latach 2016-2018 maksymalna wartość pomocy publicznej dla gónictwa węgla kamiennego ma zamknąć się w kwocie ok. 7,2 mld zł. Komisja Europejska pozwala finansować górnictwo ze środków publicznych tylko wtedy, gdy w grę wchodzi restrukturyzacja (zasadniczo sprowadzająca się do likwidacji) zakładów górniczych.

 

Więcej o raporcie w DGP.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019