Start Aktualności NFZ wypłaci, ratownicy będą jednak protestować

NFZ wypłaci, ratownicy będą jednak protestować

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 26 marca 2018

Fot.: WPR

Protest będzie wygaszony, gdy zostaną zrealizowane wszystkie postulaty ratowników...

Minister zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. To rozwiązanie prawne reguluje sposób i gwarantuje wypłatę podwyżek określonych w porozumieniu z 18 lipca 2017 r. dla ratowników medycznych, którzy są zatrudnieni u świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – komunikuje resort. To oznacza, że podwyżki nie będą finansowane z budżetu jednostek systemu ochrony zdrowia, ale ze środków płatnika.

Od zeszłego roku trwa konflikt między ratownikami medycznymi a Ministerstwem Zdrowia. Ratownicy wyprotestowali porozumienie gwarantujące im, między innymi, podwyżki plac, niezależnie od formy zatrudnienia, o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r i kolejne 400 zł brutto od stycznia 2018 r.

Z realizacją podwyżek różnie bywało. Zasadniczo problemy z ich wypłatą dotyczyły zatrudnionych poza system ratownictwa medycznego, szczególnie w szpitalnych oddziałach ratunkowych i transporcie sanitarnym.

Ratownicy ponownie zagrozili protestem, ale na znak dobrej woli wstrzymali się z nim pod warunkiem, że minister zdrowia przygotuje takie rozwiązania prawne, które umożliwią wypłatę uzgodnionych latem 2017 r. podwyżek.

I minister Łukasz Szumowski przedstawił takie rozwiązanie 22 marca 2018 r. podczas spotkania z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych. Podwyżki będą płacone z budżetu NFZ, a ci dyrektorzy, którzy sfinansowali je z własnych środków, będą mieli te wydatki zwrócone.

– Ratownicy, którzy nie dostawali pieniędzy, otrzymają je za 54 dni. Plus wyrównanie za okres, w którym im się one należały, czyli od lipca minionego roku – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Roman Badach-Rogowski, przewodniczący komitetu protestacyjnego ratowników.

W „Dzienniku Gazecie Prawnej (z 26 marca 2018 r.) czytamy, że na podwyżki na wynagrodzenia dla ratowników NFZ będzie musiał znaleźć 48 mln zł. „ I będą to tzw. pieniądze znaczone – szpital, który je otrzyma,, będzie mógł je wydać tylko na ten cel”.

– Mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemu z tym, żeby pieniądze trafiły do tych osób, którym się one należą. Przekazuję dokument, tak jak obiecałem – mówił związkowcom minister Szumowski.

Projekt nowelizacji rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt zakłada wypłatę dodatku od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Minister Szumowski poinformował Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych , że docelowo kwestie podwyższenia wynagrodzeń, wynikające z porozumienia, zostaną uregulowane przez nowelizację ustawy o działalności leczniczej.

Mimo udanych piątkowych rozmów w Ministerstwie Zdrowia, Komitet nie zawiesz protestu. Ma on polegać na tym, że 16 i 23 kwietnia ratownicy będą pracować tylko tyle, ile wynika to z ich etatów. Protest będzie wygaszony, gdy zostaną zrealizowane wszystkie postulaty ratowników, w tym m.in. tzw. mała nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym (upaństwowienie ratownictwa medycznego i zapisanie w ustawie, że zespoły ratunkowe w karetkach są 3-osobowe)...

 

Zobacz projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019