Start Aktualności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIA | 1 lutego 2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zapytania ofertowego nr POWER/0105/KM/1...

...na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację szkoleń dla ratowników medycznych z „Medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych” w ramach projektu "Doskonalenie zawodowego ratowników medycznych" Ministerstwa Zdrowia

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018