Start Aktualności Pani wicemnister zadba o ratownictwo medyczne

Pani wicemnister zadba o ratownictwo medyczne

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 14 marca 2018

Fot.: szczurek-zelazko.pl

Józefa Szczurek-Żelazko w MInisterswie Zdrowia jest sekretarzem stanu od 1 lutego 2017 r.

Po tym jak Marek Tombarkiewicz przestał być wiceministrem zdrowia, szef resortu stosownym zarządzeniem uczynił wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko odpowiedzialną za ratownictwo medyczne.

Wiceminister Szczurek-Żelazko - w myśl zarządzenia - inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Dialogu Społecznego; Departament Matki i Dziecka; Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg; Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Wiceminister ma też nadzorować działalność m.in.: Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie, Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.

Pani wicemnister (rocznik 1961) jest absolwentką Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2001 r. do początku 2017 r. kierowała SP Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku. W latach 2010-2015 była radną sejmiku województwa małopolskiego. Od 2015 r. jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 1 lutego 2017 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018