Start Aktualności Resort ws. upaństwowienia ratownictwa medycznego

Resort ws. upaństwowienia ratownictwa medycznego

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 2 marca 2018

Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne.

Upublicznienie ratownictwa medycznego nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej – obiecuje Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym opublikowanym na swej stronie internetowej.


„Stanowczo podkreślić należy, że upublicznienie ratownictwa medycznego - czyli powierzenie realizacji świadczeń ratowniczych podmiotom z większościowym lub całkowitym udziałem kapitału publicznego – w żadnym razie nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej.

Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne. Zaznaczyć należy, że opinia publiczna była informowana o planach dotyczących upublicznienia świadczeń ratowniczych. Już w listopadzie 2015 r.

Pani Premier Beata Szydło w swoim expose zapowiedziała, że system Państwowe Ratownictwo Medyczne w części pozaszpitalnej będzie całkowicie publiczny. Stanowi to odpowiedź na postulaty personelu medycznego, związków zawodowych i największych realizatorów świadczeń ratowniczych".

Jak straż pożarna i policja
„Upublicznienie ustabilizuje system PRM, będzie sprzyjało inwestycjom w infrastrukturę oraz wzmocni powiązania pomiędzy ratownictwem medycznym a wojewodami i samorządami, a więc organami władzy publicznej posiadającymi szerokie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Samorządy terytorialne będące w większości organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, są jednocześnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast firmy prywatne nie są związane z władzami samorządowymi ani z administracją rządową żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń ratowniczych i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody.

Taka sytuacja stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia obywateli i stworzyłaby lukę nie do wypełnienia w krótkim czasie. Pamiętać trzeba, że pozostałe służby ratownicze, tj. Państwowa Straż Pożarna oraz Policja są formacjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle ww. służb stanowi wyjątek, co wymaga naprawy”.

Bez redukcji w ZRM
„Ponadto upublicznienie w systemie PRM to cały kompleks działań: przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów, zwiększenie odpowiedzialności Ministra Zdrowia i wojewodów za powiadamianie ratunkowe, wprowadzenie umów o pracę itd.
Co istotne, z tytułu upublicznienia nie dojdzie do zmniejszenia liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz nie zostaną rozwiązane żadne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym dostępność do świadczeń ratowniczych pozostanie na niezmienionym poziomie”.

W komunikacie (z wieczora 1 marca 2018 r.) nie podano, kto jest jego autorem. Z ostatniego akapitu - „W uzupełnieniu do powyższego, uprzejmie informuję, że informacja podana przez Pana Senatora Tomasza Grodzkiego, iż ustawa, o której była mowa na konferencji przewiduje trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego zamiast dwuosobowych nie jest prawdziwa” - wynika, że jest nim co najmniej któryś z wiceministrów zdrowia.

Śródtytuły od wpr.pl.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019