Start Aktualności Resort ws. upaństwowienia ratownictwa medycznego

Resort ws. upaństwowienia ratownictwa medycznego

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 2 marca 2018

Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne.

Upublicznienie ratownictwa medycznego nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej – obiecuje Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym opublikowanym na swej stronie internetowej.


„Stanowczo podkreślić należy, że upublicznienie ratownictwa medycznego - czyli powierzenie realizacji świadczeń ratowniczych podmiotom z większościowym lub całkowitym udziałem kapitału publicznego – w żadnym razie nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej.

Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne. Zaznaczyć należy, że opinia publiczna była informowana o planach dotyczących upublicznienia świadczeń ratowniczych. Już w listopadzie 2015 r.

Pani Premier Beata Szydło w swoim expose zapowiedziała, że system Państwowe Ratownictwo Medyczne w części pozaszpitalnej będzie całkowicie publiczny. Stanowi to odpowiedź na postulaty personelu medycznego, związków zawodowych i największych realizatorów świadczeń ratowniczych".

Jak straż pożarna i policja
„Upublicznienie ustabilizuje system PRM, będzie sprzyjało inwestycjom w infrastrukturę oraz wzmocni powiązania pomiędzy ratownictwem medycznym a wojewodami i samorządami, a więc organami władzy publicznej posiadającymi szerokie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Samorządy terytorialne będące w większości organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, są jednocześnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast firmy prywatne nie są związane z władzami samorządowymi ani z administracją rządową żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń ratowniczych i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody.

Taka sytuacja stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia obywateli i stworzyłaby lukę nie do wypełnienia w krótkim czasie. Pamiętać trzeba, że pozostałe służby ratownicze, tj. Państwowa Straż Pożarna oraz Policja są formacjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle ww. służb stanowi wyjątek, co wymaga naprawy”.

Bez redukcji w ZRM
„Ponadto upublicznienie w systemie PRM to cały kompleks działań: przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów, zwiększenie odpowiedzialności Ministra Zdrowia i wojewodów za powiadamianie ratunkowe, wprowadzenie umów o pracę itd.
Co istotne, z tytułu upublicznienia nie dojdzie do zmniejszenia liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz nie zostaną rozwiązane żadne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym dostępność do świadczeń ratowniczych pozostanie na niezmienionym poziomie”.

W komunikacie (z wieczora 1 marca 2018 r.) nie podano, kto jest jego autorem. Z ostatniego akapitu - „W uzupełnieniu do powyższego, uprzejmie informuję, że informacja podana przez Pana Senatora Tomasza Grodzkiego, iż ustawa, o której była mowa na konferencji przewiduje trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego zamiast dwuosobowych nie jest prawdziwa” - wynika, że jest nim co najmniej któryś z wiceministrów zdrowia.

Śródtytuły od wpr.pl.

Wieści

Unieważnienie konkursu ofert

14 listopada 2018

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018

Gratulacje dla naszej załogi od ministra zdrowia

21 września 2018

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018