Start Aktualności Darmowe prawo jazdy dla ratowników medycznych!

Darmowe prawo jazdy dla ratowników medycznych!

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

KURSY | 15 kwietnia 2018

Z prawem jazdy kategorii C można już prowadzić takie samochody.

UWAGA!!!

ROZPOCZELIŚMY KOLEJNĄ REKRUTACJĘ!

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim” zapraszamy osoby, które uczestniczyły w kursie doskonalącym dla ratowników medycznych, do zgłaszania się na kurs prawa jazdy kategorii C. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kolejną rekrutację rozpoczynamy od poniedziałku 11 czerwca 2018 r. Będzie trwała 10 dni roboczych. Po tym okresie zostaną wybrani kursanci. Będą one prowadzone w Bytomiu, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko e-mailowo: szkolaratownictwa@wpr.pl (imię i nazwisko, numer telefonu oraz miasto, w których będą się odbywać zajęcia).

W pierwszej kolejności będą wybierane osoby spełniające kryteria merytoryczne (posiadające punkty):
• osoba zamieszkująca tereny wiejskie: +20pkt.,
• płeć - kobieta: +20 pkt.,
• kryterium dochodowe (zgodnie  z art. 8 ust. o pomocy społecznej), w oparciu o oświadczenie z formularza zgłoszeniowego (+ 10 pkt).

Niestety, dla ratowników medycznych wykazujących miejsce zatrudnienia w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach mamy mocno ograniczoną ilość miejsc - tylko trzydzieści. Łącznie mamy do "rozdania" 168 praw jazdy kat. C, oczywiście pod warunkiem ukończenia kursu zakończonego zdaniem egzaminu.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019