Start Aktualności Darmowe prawo jazdy dla ratowników medycznych!

Darmowe prawo jazdy dla ratowników medycznych!

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

KURSY | 15 kwietnia 2018

Z prawem jazdy kategorii C można już prowadzić takie samochody.

UWAGA!!!

ROZPOCZELIŚMY KOLEJNĄ REKRUTACJĘ!

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie śląskim” zapraszamy osoby, które uczestniczyły w kursie doskonalącym dla ratowników medycznych, do zgłaszania się na kurs prawa jazdy kategorii C. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kolejną rekrutację rozpoczynamy od poniedziałku 11 czerwca 2018 r. Będzie trwała 10 dni roboczych. Po tym okresie zostaną wybrani kursanci. Będą one prowadzone w Bytomiu, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko e-mailowo: szkolaratownictwa@wpr.pl (imię i nazwisko, numer telefonu oraz miasto, w których będą się odbywać zajęcia).

W pierwszej kolejności będą wybierane osoby spełniające kryteria merytoryczne (posiadające punkty):
• osoba zamieszkująca tereny wiejskie: +20pkt.,
• płeć - kobieta: +20 pkt.,
• kryterium dochodowe (zgodnie  z art. 8 ust. o pomocy społecznej), w oparciu o oświadczenie z formularza zgłoszeniowego (+ 10 pkt).

Niestety, dla ratowników medycznych wykazujących miejsce zatrudnienia w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach mamy mocno ograniczoną ilość miejsc - tylko trzydzieści. Łącznie mamy do "rozdania" 168 praw jazdy kat. C, oczywiście pod warunkiem ukończenia kursu zakończonego zdaniem egzaminu.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018