Start Aktualności NIK do prokuratury z doniesieniem na szpitalą spółkę

NIK do prokuratury z doniesieniem na szpitalą spółkę

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 1 lutego 2018

Prezes NIK krzysztof Kwiatkowski przyznał, że w ostatnich latach nie było przypadku (poza olkuskim), by ktoś uniemożliwiał inspektorom Izby wykonywanie ich obowiązków służbowych.

W Nowym Szpitalu (spółka prawa handlowego) w Olkuszu nie tak dawno nie pozwolono przeprowadzić kontroli pracownikom Najwyżej Izby Kontroli.Teraz zajęcie będą mieli prokuratorzy, bo...

Art. 98. ustawy o NIK stanowi: „Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie „w związku z udaremnieniem osobie uprawnionej - działającemu na podstawie upoważnienia kontrolerowi Delegatury NIK w Krakowie - przeprowadzenia czynności kontrolnych w spółce Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o” - podałą NIK 1 lutego 2018 r.

„W praktyce kontrolnej podobne sytuacje to rzadkość. Jednak w każdej sytuacji, gdy instytucja podlegająca kontroli przez NIK uniemożliwiać będzie jej przeprowadzenie musi liczyć się z tym, że za każdym razem skierujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Będziemy również kierować wnioski do urzędów krajowej administracji skarbowej o przeprowadzenie kontroli w zakresie ich kompetencji” - wyjaśnia w komunikacie prasowym Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Kontrolerowi NIK dwukrotnie odmówiono wstępu do obiektu Szpitala i innych pomieszczeń Spółki. Ponadto nie przedstawiono mu do kontroli wymaganych dokumentów. Kontrola skargowa pt. Realizacja postanowień umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu, w tym gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie kosztami i wynik finansowy Spółki, wszczęta na wniosek poselski i starosty powiatu olkuskiego oraz w związku z innymi sygnałami o nieprawidłowościach w Szpitalu, rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Od początku prowadzi ją Delegatura NIK w Krakowie. Zaplanowano skontrolowanie dwóch jednostek: Starostwa Powiatowego w Olkuszu - udziałowca Spółki i Nowy Szpital Spółka z o.o.

W styczniu br., w toku czynności kontrolnych - niezależnie od zawiadomienia do prokuratury - Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, na podstawie art. 12 ustawy o NIK, zleciła Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu (któremu podlega Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.) przeprowadzenie kontroli w tym podmiocie w zakresie prawidłowości kwalifikowania kosztów działalności oraz ich wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018

Gratulacje dla naszej załogi od ministra zdrowia

21 września 2018

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018