Start Aktualności NIK do prokuratury z doniesieniem na szpitalą spółkę

NIK do prokuratury z doniesieniem na szpitalą spółkę

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 1 lutego 2018

Prezes NIK krzysztof Kwiatkowski przyznał, że w ostatnich latach nie było przypadku (poza olkuskim), by ktoś uniemożliwiał inspektorom Izby wykonywanie ich obowiązków służbowych.

W Nowym Szpitalu (spółka prawa handlowego) w Olkuszu nie tak dawno nie pozwolono przeprowadzić kontroli pracownikom Najwyżej Izby Kontroli.Teraz zajęcie będą mieli prokuratorzy, bo...

Art. 98. ustawy o NIK stanowi: „Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje bądź niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski skierował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie „w związku z udaremnieniem osobie uprawnionej - działającemu na podstawie upoważnienia kontrolerowi Delegatury NIK w Krakowie - przeprowadzenia czynności kontrolnych w spółce Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o” - podałą NIK 1 lutego 2018 r.

„W praktyce kontrolnej podobne sytuacje to rzadkość. Jednak w każdej sytuacji, gdy instytucja podlegająca kontroli przez NIK uniemożliwiać będzie jej przeprowadzenie musi liczyć się z tym, że za każdym razem skierujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Będziemy również kierować wnioski do urzędów krajowej administracji skarbowej o przeprowadzenie kontroli w zakresie ich kompetencji” - wyjaśnia w komunikacie prasowym Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Kontrolerowi NIK dwukrotnie odmówiono wstępu do obiektu Szpitala i innych pomieszczeń Spółki. Ponadto nie przedstawiono mu do kontroli wymaganych dokumentów. Kontrola skargowa pt. Realizacja postanowień umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu, w tym gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie kosztami i wynik finansowy Spółki, wszczęta na wniosek poselski i starosty powiatu olkuskiego oraz w związku z innymi sygnałami o nieprawidłowościach w Szpitalu, rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Od początku prowadzi ją Delegatura NIK w Krakowie. Zaplanowano skontrolowanie dwóch jednostek: Starostwa Powiatowego w Olkuszu - udziałowca Spółki i Nowy Szpital Spółka z o.o.

W styczniu br., w toku czynności kontrolnych - niezależnie od zawiadomienia do prokuratury - Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, na podstawie art. 12 ustawy o NIK, zleciła Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu (któremu podlega Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o.) przeprowadzenie kontroli w tym podmiocie w zakresie prawidłowości kwalifikowania kosztów działalności oraz ich wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018