Start Aktualności Telemedycyna to nie fantastyka naukowa

Telemedycyna to nie fantastyka naukowa

DLA PACJENTÓW | 17 stycznia 2018

Im dłużej obserwuje się pracę serca, tym większa jest szansa na wykrycie moigotania przedsionków - tłumaczy prof. Zbigniew Kalarus.

Śląski ParkTechnologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego byli organizatorami środkowego (17 stycznia 2018 r.) seminarium „Praktyczne wykorzystanie rozwiązań telemedycznych”.

Było ono kontynuacją konferencji „E-zdrowie naszą przyszłością – szanse i zagrożenia” (luty 2017 r.). Podczas kolejnej konferencji tematycznej promującej dobre praktyki telemedyczne, lekarzy klinicystów i użytkowników takich systemów dedykowanych dla kardiologii, onkologii, neurologii oraz geriatrii dzielili się spostrzeżeniami o tym, czym dziś jest telemedycyna i co należy oczekiwać od niej w bliższej i dalszej przyszłości.

Jednym ze specjalistów upowszechniających rozwiązania telemedyczne w profilaktyce kardiologicznej jest prof. Zbigniew Kalarus (przewodniczący Komitetu Naukowego MedTrends, kardiolog, elektrofizjolog) wraz z zespołem prowadzą projekt telemedyczny sprowadzający się z grubsza rzecz biorąc do długoterminowego monitoringu EKG. Na czym ów projekt polega i po co prowadzone są badania?

Projekt nazywa się NOMED-AF i jest realizowany (pod honorowym patronatem ministra zdrowia) w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II konkurs.

Celem jest opracowanie nieinwazyjny systemu (monitoringu) we wczesnym wykrywaniu niemego migotania przedsionków pozwalającego wykryć we wczesnej fazie nieme migotanie przedsionków (Atrial Fibrilation, AF) w grupie pacjentów 65+. Projekt dostarczy dane na temat częstości występowanie zaburzenia, które staną się podstawą do opracowania nowych metod leczenia.

Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Badania wskazują, iż istnieje silna zależność między częstotliwością występowania AF a wiekiem: najbardziej narażone są na nie osoby starsze.

Projektem objęto w całej Polsce ok. 3000 pacjentów (430 w województwie śląskim). Każdy z nich wyposażony został w specjalną kamizelkę teleEKG monitorującą non-stop, przez 12 miesięcy pracę serca. Jeżeli w jego rytmie pojawi się coś odbiegającego od normy, to natychmiast, on line, powiadamiane jest o tym centrum monitoringowe.

Badania mają kolosalne znaczenie dla obniżenia (w przyszłości) liczby zapadających na udar mózgu. W Polsce co roku do udaru dochodzi u ok. 80 tys. osób. Jedna czwarta z nich ma udar będący skutkiem arytmii. Koszty leczenia osób któe przeżyły udar (bez rehabilitacji) ocenia się na pół miliarda złotych rocznie. Łatwo się domyśleć, czym skutkować może sprawny i powszechny system długoterminowego monitoringu EKG.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018

Gratulacje dla naszej załogi od ministra zdrowia

21 września 2018

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018