Start Aktualności Zostań kierownikiem merytorycznym

Zostań kierownikiem merytorycznym

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 4 stycznia 2018

Oferty należy złożyć w zaklejonych lub zalakowanych kopertach.

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiamy ofertę na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEG.

Będzie on/ona odpowiedzialny/a za realizację szkoleń, poruszających temat wypadku masowego oraz katastrofy w oparciu o obowiązujące „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 11.06.2015 roku) oraz w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.

KIEROWNIK MERYTORYCZNY odpowiedzialny byłby za nadzór nad realizacją szkoleń, organizowanych zgodnie z „Procedurami postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego” (zgodne z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 11.06.2015 roku).

Więcej informacji o ofercie.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018