Start Aktualności Uwaga, atrakcyjna oferta pracy w Pogotowiu!

Uwaga, atrakcyjna oferta pracy w Pogotowiu!

WPR

OGŁOSZENIA | 19 grudnia 2017

Podstawowym zadaniem głownego księgowego/głównej księgowej jest prowadzenie rachunkowości w firmie.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza do aplikowania na stanowisko głównego księgowego/głównej księgowej.

Wymagania względem ubiegających się o pracę na tym stanowisku określa rozporządzenie ministra zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dziennik Ustaw nr 151, poz. 896). Kwalifikacje precyzuje art. 54 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Nadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko winna spełnić wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach proponuje m.in. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu od stycznia 2018 r.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018