Start Aktualności Badanie tomografem? Zapraszamy za 160 dni...

Badanie tomografem? Zapraszamy za 160 dni...

DLA PACJENTÓW | 12 grudnia 2017

W Polsce na tomografię komputerową oczekuje 178 tys. osób.

Cieszą słowa prezesa NFZ, cytowane 12 grudnia 2017 r. przez „Super Express”, z których wynikach, że ustawowo ma być określony maksymalny czas oczekiwania na uzyskanie danego świadczenia medycznego przez pacjenta. Sprawdziliśmy, ile teraz trzeba czekać w kolejce do diagnostyki obrazowej wykonywanej w katowickich szpitalach.

Wiadomo, że od szybkiej i dokładnej diagnostyki obrazowej zależy końcowy efekt leczenia. Im szybciej pacjent będzie miał wykonane badanie z użyciem rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego, tym lepiej dla niego. Zobaczmy, ilu pacjentów i jak długo czeka w Katowicach na badanie Z WYKORZYSTANIEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO (wszystkie dane wg stanu z 12 grudnia 2017 r.*).

W Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach w kolejce ustawionych było do rezonansu 792 pacjentów i średni czas oczekiwania na świadczenie wynosi tu 211 dni.

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego spółki Helimed Diagnostic Imaging jest szybciej. Średni czas oczekiwania wynosi 153 dni, a w kolejce czekało 1427 osób.

W tej samej spółce, ale już w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Centralnego Szpitala Klinicznego średni czas oczekiwania na badanie wynosi 235 dni, a oczekujących nań mamy 1703 pacjentów.

Tylko 342 pacjentów ustawionych jest w kolejce do rezonansu magnetycznego w Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego. Niestety, Średni czas oczekiwania wynosi tu aż 280 dni i jest to rekord katowicki.

A teraz zobaczmy, ilu pacjentów i jak długo czeka w Katowicach na badanie Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO. Zdecydowanie krócej niż w przypadku oczekiwania na badania z wykorzystaniem RM, ale niestety nie z dnia na dzień.

W Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w kolejce do TK stoi 84 pacjentów, a średni czas oczekiwania na badanie wynosi 33 dni.

W SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mają 209 kolejkowiczów, a średni czas oczekiwania na swoją kolej to 46 dni.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego na badanie TK czeka 255 pacjentów, a średni czas oczekiwania to 144 dni.

W Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego w kolejce do tomografu komputerowego stoi tylko 93 pacjentów, za to średni czas oczekiwania wynosi tutaj 160 dni, co jest rekordem katowickim.

Powyższe dane dotyczą tzw. przypadków stabilnych. W stanach pilnych czas oczekiwania jest krótszy, ale nadal jest bezwzględnie i stanowczo za długi. Np. W UCK im. K. Gibińskiego pacjent w stanie pilnym (jest takich 150) średnio na badanie TK czeka 67 dni. Można założyć, że średni czas oczekiwania na świadczenie pacjenta w stanie pilnym to circa połowa czasu czekania w stanie stabilnym.

Z analizy sporządzonej w NFZ wynika, że w Polsce na tomografię komputerową oczekuje 178 tys. osób, a na badanie rezonansem magnetycznym – 330 tys. pacjentów. Średni czas oczekiwania wynosi 193 dni.

* Dane pochodzą „Ogólnopolskiego informatora o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne” dostępnego pod wielce wymownym adresem: kolejki.nfz.gov.pl.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018