Start Aktualności Nagrody czekają - zapraszamy na szkolenie z farmakoterapii

Nagrody czekają - zapraszamy na szkolenie z farmakoterapii

SR WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURS MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH | 25 czerwca 2020

Fot.: pixabay.com

Czy Ty stosujesz farmakoterapię multimodalną?

Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu „Sorry memory, nie ma że boli”. Zajęcia będą prowadzone przez ratownika medycznego mgr. JACKA WAWRZYNKA - autora wielu publikacji m.in. dotyczących famakoterapii przeciwbólowej.

Zajęcia są przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dyżurujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Tematyka szkolenia „Sorry memory, nie ma że boli” dotyczy farmakoterapii przeciwbólowej. Niestety do dziś wielu medyków nie stosuje prawidłowej farmakoterapii przeciwbólowej. Pomimo „Dobrych praktyk leczenia bólu” opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia z systemu SWD PRM widać wiele popełninych błędów w leczeniu.

Podczas prelekcji omówimy następujące tematy...
• Postępowanie przeciwbólowe – życzliwość czy obowiązek?
• Metody oceny natężenia bólu i dokumentacja medyczna w zakresie bólu.
• Podział leków przeciwbólowych dostępnych w opiece przedszpitalnej i wczesnoszpitalnej.
• Najistotniejsze informacje dotyczące leków, ich przeciwwskazania, dawkowanie i ciekawe interakcje.
• Możliwości zastosowania analgezji multimodalnej.
• Gra planszowa „Sorry memory, nie ma że boli!”

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
• dla pracownika etatowego WPR Katowice – 30 zł,
• dla pracownika kontraktowego WPR Katowice – 30 zł,
• dla osób spoza WPR Katowice – 75 zł.

Miejsce zajęć: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowice, ul. Powstańców 52, Katowice (sala audiowizualna).

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Dodatkowo dla osoby, która uzbiera największą ilość punktów w trakcie zajęć jest przewidziana nagroda.

Jako szkolenie dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (RM) zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464) jako „szkolenie prowadzone przez pracodawcę”. Zgodnie z tym zapisem RM w okresie edukacyjnym może zdobyć łącznie 30 punktów.

A oto podstawowe dane polecanych zajęć:
• termin: 09 lipiec 2020 rok,
• godziny zajęć: 8:00 - 11:30 lub 11:30 - 15:00,
• zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z godziną uczestnictwa (kurs nr 1 odpowiada godzinie 8:00-11:30, kurs nr 2 odpowiada godzinie 11:30-15:00),
• punkty edukacyjne dla ratowników medycznych: 5 punktów,
• maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach: 12 osób

Więcej informacji udziela: SZKOŁA RATOWNICTWA, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, telefon: 32 609 31 57, mail: szkolaratownictwa@wpr.pl. Biuro jest czynne w godzinach 7:00-15:00.

czytaj też:
Sorry memory, nie ma że boli nr 1
lub zmień na
KURS:
Sorry memory, nie ma że boli nr 1
CZAS TRWANIA KURSU:
2020-07-09
08:00 do 11:30
Kurs się zakończył.
Zapraszamy wkrótce na następny.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019