Start Aktualności Dyspozytorze, podnieś swoje kwalifikacje!

Dyspozytorze, podnieś swoje kwalifikacje!

WPR

PROJEKTY UNIJNE DLA RATOWNIKÓW KURSY | 6 grudnia 2017

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza dyspozytorów medycznych z całej Polski do uczestnictwa w „Podnoszeniu kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”; projekcie autorstwa Ministerstwa Zdrowia. BEZPŁATNE szkolenie (trzy moduły tematyczne) rusza od 28 grudnia 2017 r. Zakończy się 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu w zakresie procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej. Dzięki temu - po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem wewnętrznym - umocnią swoją pozycję na rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikami projektu mogą zostać dyspozytorzy medyczni, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ).

Szkolenie z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składa się z trzech bloków tematycznych.

BLOK 1. Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą liczbą osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 2. Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 3. Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Terminy zajęc w miesiącu marzec 2018:

• 05-06 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza
• 07-08 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 12-13 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza
• 14-15 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 19-20 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza
• 21-22 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 26-27 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 28-29 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu – telefonicznie (695 910 889; w dni robocze, w godzinach 7.00 – 14.30), mailowo lub osobiście w Biurze Projektu.

Projekt jest finansowany w pełni z funduszy unijnych (574 410,34 zł). Jest realizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski.

Szczegóły projektu w załącznikach poniżej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019