Start Aktualności Dyspozytorze, podnieś swoje kwalifikacje!

Dyspozytorze, podnieś swoje kwalifikacje!

WPR

PROJEKTY UNIJNE DLA RATOWNIKÓW KURSY | 6 grudnia 2017

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza dyspozytorów medycznych z całej Polski do uczestnictwa w „Podnoszeniu kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”; projekcie autorstwa Ministerstwa Zdrowia. BEZPŁATNE szkolenie (trzy moduły tematyczne) rusza od 28 grudnia 2017 r. Zakończy się 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu w zakresie procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej. Dzięki temu - po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem wewnętrznym - umocnią swoją pozycję na rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikami projektu mogą zostać dyspozytorzy medyczni, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ).

Szkolenie z zakresu procedur medycznych stosowanych w ramach Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej składa się z trzech bloków tematycznych.

BLOK 1. Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą liczbą osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 2. Procedury medyczne stosowane u osób dorosłych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 3. Procedury medyczne stosowane u pacjentów pediatrycznych przez dyspozytorów medycznych w trakcie wywiadu dyspozytorskiego – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Terminy zajęc w miesiącu marzec 2018:

• 05-06 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza
• 07-08 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 12-13 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza
• 14-15 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 19-20 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza
• 21-22 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 26-27 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza
• 28-29 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu – telefonicznie (695 910 889; w dni robocze, w godzinach 7.00 – 14.30), mailowo lub osobiście w Biurze Projektu.

Projekt jest finansowany w pełni z funduszy unijnych (574 410,34 zł). Jest realizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski.

Szczegóły projektu w załącznikach poniżej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019