Start Aktualności Bezpłatne szkolenia dla ratowników medycznych, będą punkty

Bezpłatne szkolenia dla ratowników medycznych, będą punkty

WPR

PROJEKTY UNIJNE DLA RATOWNIKÓW KURSY | 13 września 2018

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza ratowników medycznych z całej Polski do uczestnictwa w „Doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych”; projekcie autorstwa Ministerstwa Zdrowia. BEZPŁATNE szkolenie (cztery moduły tematyczne) dla 640 ratowników medycznych. Projekt realizowany będzie do 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w nim uczestniczących w zakresie „medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych”. 

Uczestnikami projektu mogą zostać:
• ratownicy medyczni, wchodzący w skład lub kandydujący do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC),
• osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, mającym kontrakt z OW NFZ).

Szkolenie z zakresu „Medycznych czynności ratunkowych w zagrożeniach środowiskowo-terenowych” składa się z czterech bloków tematycznych.

BLOK 1. Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 2. Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 3. Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

BLOK 4. Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

Za uczestnictwo w jednej godzinie szkolenia otrzymasz jeden punkt edukacyjny.

Zajęcia w lutym 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 12-13 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 14-15 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 21-22 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 24-25 (BLOK 1) - Zgorzelec,
• 26-27 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza.

Zajęcia w marcu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 01-02 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 03-04 (BLOK 1) - Rajcza,
• 05-06 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 07-08 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 10-11 (BLOK 1) - Mysłów,
• 12-13 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 13-14 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 13-14 (BLOK 2) - Gorzów Wielkopolski,
• 14-15 (BLOK 1) - Pątnów,
• 15-16 (BLOK 2) - Szczecin,
• 17-18 (BLOK 3) - Szczecin,
• 19-20 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 20-21 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 21-22 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 22-23 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 24-25 (BLOK 3) - Gorzów Wielkopolski,
• 24-25 (BLOK 3) - Mysłów,
• 24-25 (BLOK 2) - Kamienna Góra,
• 26-27 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 27-28 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 28-29 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 29-30 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza.

Zajęcia w kwietniu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 03-04 (BLOK 2) - Gorzów Wielkopolski,
• 04-05 (BLOK 1) - Opole,
• 05-06 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 05-06 (BLOK 3) - Gorzów Wielkopolski,
• 07-08 (BLOK 2) - Zgorzelec,
• 07-08 (BLOK 1) - Rajcza,
• 09-10 (BLOK 2) - Jelenia Góra,
• 09-10 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 11-12 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 11-12 (BLOK 2) - Jelenia Góra,
• 12-13 (BLOK 1) - Gorzów Wielkopolski,
• 12-13 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 14-15 (BLOK 2) - Rajcza,
• 14-15 (BLOK 4) - Gorzów Wielkopolski,
• 16-17 (BLOK 2) - Legnica,
• 16-17 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 18-19 (BLOK 2) - Legnica,
• 18-19 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 19-20 (BLOK 1) - Szczecin,
• 19-20 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 21-22 (BLOK 4) - Szczecin,
• 21-22 (BLOK 4) - Pątnów,
• 23-24 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 23-24 (BLOK 1) - Opole,
• 24-25 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 26-27 (BLOK 2) - Szczecin,
• 26-27 (BLOK 1) - Legnica,
• 26-27 (BLOK 1) - Opole,
• 28-29 (BLOK 3) - Szczecin,
• 28-29 (BLOK 4) - Mysłów.

Zajęcia w maju 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 05-06 (BLOK 1) - Szczecin,
• 05-06 (BLOK 2) - Pątnów,
• 07-08 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 08-09 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 09-10 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 09 i 16 (BLOK 2) - Szczecin,
• 10-11 (BLOK 4) - Szczecin,
• 12-13 (BLOK 2) - Mysłów,
• 12-13 (BLOK 1) - Opole,
• 14-15 (BLOK 1) - Gorzów Wielkopolski,
• 14-15 (BLOK 3) - Legnica,
• 14-15 (BLOK 2) - Rzeszów,
• 16-17 (BLOK 3) - Legnica,
• 16-17 (BLOK 2) - Rzeszów,
• 17-18 (BLOK 1) - Szczecin,
• 19-20 (BLOK 4) - Kamienna Góra,
• 21-22 (BLOK 4) - Gorzów Wielkopolski,
• 21-22 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 23-24 (BLOK 2) - Gorzów Wielkopolski,
• 25-26 (BLOK 3) - Gorzów Wielkopolski,
• 26-27 (BLOK 3) - Pątnów,
• 27-28 (BLOK 1) - Kołobrzeg,
• 27-28 (BLOK 3) - Legnica,
• 29-30 (BLOK 1) - Kołobrzeg,
• 29-30 (BLOK 3) - Legnica.

Zajęcia w czerwcu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 02-03 (BLOK 3) - Szczecin,
• 02-03 (BLOK 4) - Zgorzelec,
• 05-06 (BLOK 1) - Legnica,
• 05-06 (BLOK 3) - Kołobrzeg,
• 07-08 (BLOK 1) - Legnica,
• 07-08 (BLOK 3) - Kołobrzeg,
• 11-12 (BLOK 4) - Szczecin,
• 11-12 (BLOK 2) - Legnica,
• 12-13 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 13-14 (BLOK 2) - Szczecin,
• 13-14 (BLOK 4) - Legnica,
• 15 i 18 (BLOK 3) - Szczecin,
• 16-17 (BLOK 3) - Rajcza,
• 18-19 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 19-20 (BLOK 1) - Gorzów Wielkopolski,
• 20-21 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 21-22 (BLOK 4) - Gorzów Wielkopolski,
• 23-24 (BLOK 2) - Rajcza,
• 23-24 (BLOK 1) - Kamienna Góra,
• 25-26 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 27-28 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza.

Zajęcia w lipcu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 03-04 (BLOK 1) - Legnica,
• 05-06 (BLOK 4) - Legnica,
• 11-12 (BLOK 1) - Szczecin,
• 13-14 (BLOK 4) - Szczecin,
• 17-18 (BLOK 4) - Lądek Zdrój.

Zajęcia w sierpniu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 25-26 (BLOK 4) - Rajcza,
• 25-26 (BLOK 3) - Kamienna Góra.

Zajęcia w wrześniu 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 03-04 (BLOK 3) - Dąbrowa Górnicza,
• 03-04 (BLOK 4) - Legnica,
• 05-06 (BLOK 4) - Legnica,
• 06-07 (BLOK 2) - Kołobrzeg,
• 07-08 (BLOK 2) - Legnica,
• 08-09 (BLOK 2) - Kołobrzeg,
• 13-14 (BLOK 2) - Dąbrowa Górnicza,
• 13-14 (BLOK 4) - Kołobrzeg,
• 15-16 (BLOK 4) - Kołobrzeg,
• 15-16 (BLOK 4) - Rajcza,
• 17-18 (BLOK 2) - Opole,
• 20-21 (BLOK 2) - Opole,
• 21-22 (BLOK 3) - Rzeszów,
• 22-23 (BLOK 1) - Lądek Zdrój,
• 23-24 (BLOK 3) - Rzeszów,
• 25-26 (BLOK 2) - Opole,
• 27-28 (BLOK 4) - Dąbrowa Górnicza,
• 29-30 (BLOK 3) - Lądek Zdrój,
• 29-30 (BLOK 2) - Opole.

Zajęcia w październiku 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 01-02 (BLOK 3) - Jelenia Góra,
• 03-04 (BLOK 4) - Opole,
• 03-04 (BLOK 3) - Jelenia Góra,
• 05-06 (BLOK 4) - Opole,
• 05-06 (BLOK 4) - Jelenia Góra,
• 08-09 (BLOK 1) - Dąbrowa Górnicza,
• 09-10 (BLOK 4) - Jelenia Góra,
• 10-11 (BLOK 4) - Opole,
• 12-13 (BLOK 4) - Opole,
• 13-14 (BLOK 3) - Rajcza,
• 15-16 (BLOK 3) - Opole,
• 16-17 (BLOK 1) - Jelenia Góra,
• 17-18 (BLOK 3) - Opole,
• 23-24 (BLOK 1) - Jelenia Góra,
• 23-24 (BLOK 1) - Rzeszów,
• 25-26 (BLOK 2) - Lądek Zdrój,
• 25-26 (BLOK 3) - Opole,
• 25-26 (BLOK 1) - Rzeszów,
• 27-28 (BLOK 4) - Rzeszów,
• 29-30 (BLOK 4) - Rzeszów,
• 29-30 (BLOK 3) - Opole.

Zajęcia w listopadzie 2018 r. będą prowadzone w dniach:
• 10-11 (BLOK 3) - Zgorzelec.

W blokach nie trzeba uczestniczyć zgodnie z numeracją (można rozpocząć od np. BLOKU III).

Ci, którzy uzyskają najwięcej punktów w teście końcowym będą uczestniczyć w warsztacie terenowym symulującym katastrofę. W jakiej? A to będzie niespodzianka. W symulacji będzie uczestniczyło minimum 96 kursantów. Wszyscy będą przez 34 godziny... skoszarowani!

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu – telefonicznie (695 910 889 lub 32 609-31-57; w dni robocze, w godzinach 7.00 – 14.30), mailowo lub osobiście w Biurze Projektu (Szkoła Ratownictwa).

Projekt jest finansowany w pełni z funduszy unijnych (1 345 610,43 zł). Jest realizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. W ramach Projektu WPR/JMM zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę trenerów;
• organizację szkoleń składających się z czterech bloków tematycznych;
• wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć;
• zwrot kosztów dojazdu (dla 30 proc. uczestników szkoleń oraz 70 proc. uczestników warsztatów terenowych);
• nocleg oraz wyżywienie (w postaci indywidulanych racji bojowych) dla uczestników warsztatów terenowych.

W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty rekrytacyjne. Komplet dokumentów wraz z dyplomem Ratownika Medycznego należy dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailowo (szkolaratownictwa@wpr.pl lub EMC@jmm.net.pl).

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Życzenia od posła K. Gadowskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia

3 kwietnia 2019

Były u nas przedszkolaki i...

12 marca 2019

CZERWONE BERETY dziękują za szkolenie z zasad pierwszej pomocy

20 lutego 2019

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018