Start Aktualności Aby państwowe ratownictwo państwowym było...

Aby państwowe ratownictwo państwowym było...

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 4 grudnia 2017

Skoro ratownictwo medyczne jest finansowane z budżetu , to pieniądze powinny dostawać tylko publiczne placówki - uważają zwolennicy nowelizacji ustawy o PRM.

Ministerstwo Zdrowia chce wyeliminować prywatne stacje pogotowia z systemu ratownictwa medycznego. A jako powód podaje... wzrastające ryzyko działań wojennych – alarmuje poniedziałkowa (4 grudnia 2017 r.) Gazeta Wyborcza w materiale „Pogotowie narodowe” pióra red. Judyty Watoły.

W Polsce jest kilkanaście prywatnych podmiotów działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. De facto tylko jedna z nich – duński Falck jest liczącym się graczem na ogólnopolskim rynku usług medycznych.

„Karetek, czy zespołów ratownictwa medycznego w ramach PRM, jest ok. 1,5 tys. Według danych Ministerstwa Zdrowia ponad 9 proc. z nich należy do prywatnych firm. Odpowiadają za rejony zamieszkane przez ok. 2,5 mln osób. Na ogół działają jednak na małym terenie i wyeliminowanie ich przez publiczne pogotowie będzie łatwe. Wyjątkiem jest firma Falc, któż ma pogotowia w kilkudziesięciu krajach świata...” podkreśla red. Judyta Watoła.

Wyjaśnijmy, że duński Falck nie specjalizuje się wyłącznie w ratownictwie medycznym. W skład grupy Falck wchodzą cztery działy:
• emergency (ratownictwo medyczne i pożarnicze),
• assistance (pomoc drogowa, likwidacja szkód i opieka),
• training (szkolenia z zakresu ratownictwa i BHP) oraz
• healthcare (usługi medyczne).

W Polsce firma działa w obszarze pierwszym i ostatnim. Grupa zainwestowała u nas – informuje „Gazeta Wyborcza” – 100 mln zł; ma 66 stacji i 87 karetek działających w ramach systemu ratownictwa.

„Resort chce tylko wyeliminować z systemu ratownictwa prywatne pogotowia. NFZ będzie podpisywał kontrakty tylko z publicznymi ZOZ-ami albo spółkami, które w większości należą do samorządów lub państwa” - czytamy w artykule „Pogotowie narodowe”.

„Ta zmiana miała nastąpić w 2021 r.” Dlaczego „miała”?

Judyta Watoła wyjaśnia, że w Ministerstwie Zdrowia początkowo przewidywano wprowadzenie okresu przejściowego, w prywatne pogotowia miały przygotować się do nowych reguł. Jednak 28 listopada 2017 r. resort zdrowia zgłosił autopoprawkę do projektu nowelizacji i okres przejściowy wypadł z niej. „NFZ podpisze umowę z prywatnym pogotowiem tylko tam, gdzie nie ma żadnego publicznego”.

Zmiany krytykują podmioty prywatne działające w systemie w systemie PRM, czyli Państwowego Ratownictwa Medycznego. W przypadku, gdyby Falck „wypadł” z systemu, Polska – twierdzi „Gazeta Wyborcza” - będzie musiała zapłacić Duńczykom odszkodowania. „Skoro ratownictwo medyczne jest finansowane z budżetu , to pieniądze powinny dostawać tylko publiczne placówki – przytacza „Gazeta” argumenty zwolenników tego, by Państwowe Ratownictwo Medyczne było państwowym nie tylko z nazwy.

„Upaństwowienia” systemu, przypomnijmy, było głoszone w programie wyborczym PiS. W październiku 2016 r. wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówił, że nowelizacja ustawy zakłada wiele „bardzo ważnych" zmian, postulowanych przez środowisko. „Podstawowe – to też spełnienie programu wyborczego PiS jak i zapowiedzi z expose pani premier Beaty Szydło - to jest upaństwowienie systemu. Tak, żeby system państwowego ratownictwa medycznego nie służył zarabianiu pieniędzy, tylko służył przede wszystkim ratowaniu życia ludzkiego i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich obywateli”.

Tzw. duża nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019