Start Aktualności Dyspozytorzy, ogłoszono konkurs ofert

Dyspozytorzy, ogłoszono konkurs ofert

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 30 listopada 2017

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert. Przedmiotem konkursu jest udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia (…).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem wykonywalności. Otwarcie ofert nastąpi 13 grudnia 2017 r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach do pobrania.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019