Start Aktualności Dyspozytorzy, ogłoszono konkurs ofert

Dyspozytorzy, ogłoszono konkurs ofert

WPR

OGŁOSZENIA DLA RATOWNIKÓW | 30 listopada 2017

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 19 grudnia 2017 r.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert. Przedmiotem konkursu jest udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia (…).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem wykonywalności. Otwarcie ofert nastąpi 13 grudnia 2017 r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 19 grudnia 2017 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach do pobrania.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018