Start Aktualności Ratownictwo górnicze - praca, służba, poświęcenie

Ratownictwo górnicze - praca, służba, poświęcenie

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 7 maja 2018

Fot.: WPR

Ratownicy CSRG (i z 4 okręgowych stacji ratownictwa) oraz z 35 zakładowych stacji czuwają w 23 kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych.

O ich istnieniu niezwiązani z górnictwem zazwyczaj dowiadują się, gdy w kopalniach dochodzi do tragicznej w skutkach katastrofy. Takiej jak w „Zofiówce” (Jastrzębska Spółka Węglowa). W skrajnie trudnych warunkach: w tropikalnej temperaturze i wilgotności, nawet i tysiąc metrów pod powierzchnią ziemi, w ciągłym zagrożeniu własnego życia. Ratownicy górniczy. Jest ich w Polsce 4,8 tys. Ponad dwustu uczestniczy/ło w akcji ratunkowej w „Zofiówce”, w której tąpnięcie 5 maja 2018 r.) odcięło od świata grupę górników.

Ratownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Góniczego (i z 4 okręgowych stacji ratownictwa) oraz z 35 zakładowych stacji czuwają w 23 kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych w tym siedmiu kopalniach wieloruchowych (tj. złożonych z dwóch lub więcej samodzielnych wcześniej kopalń). Są w trzech kopalniach soli, kopalni doświadczalnej Barbara, we wszystkich oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń, w kopalniach zabytkowych: Guido w Zabrzu i kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, a także wiele innych przedsiębiorstw górniczych.

Okręgowe stacje ratownictwa górniczego działają również w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym udzielając pomocy (w ludziach i sprzęcie) straży pożarnej podczas dużych katastrof i innych poważnych zagrożeń np. podczas zawalenia się hali MTK w Chorzowie.

Podstawą polskiego ratownictwa górniczego są zakładowe stacje. W każdym zakładzie górniczym prowadzącym roboty górnicze musi istnieć drużyna ratownicza. W CSRG zgrupowani są ratownicy zawodowi i okresowo oddelegowani z zakładów górniczych.

Podobnie jak ratownicy medyczni i ci górniczy są od ratowania życia (nierzadko czyniąc to, sami je tracą), a nie od leczenia. W skład zastępu ratowniczego powinien wchodzić co najmniej jeden ratownik górniczy posiadający uprawnienia sprecyzowane w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. CSRG szkoli w tym zakresie. Taki kurs obejmuje 67 godzin lekcyjnych, w tym 42 godziny zajęć praktycznych.

Jednak ratownik górniczy po takim przeszkoleniu, to nie ratownik medyczny. Nadzór górniczy, czyli Wyższy Urząd Górniczy, tak tę różnicę interpretuje:

„Nie należy mylić ratownika z ratownikiem medycznym, który to jest uprawniony do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (MCR), a ponadto ukończył 3-letnią szkołę wyższą na kierunku ratownictwo medyczne. Ratownik nie musi posiadać tak szerokich uprawnień jak ratownik medyczny, ale uczestniczy w działaniach ratowniczych i również jego zadaniem jest niesienie pomocy poszkodowanym”.

Ratownik górniczy musi się jednak wykazać znacznie lepszym stanem zdrowia i kondycją niż jego kolega – medyczny. Nie wdając się w szczegóły: zdrowy ratownik ma widzieć, słyszeć i mieć wydolny układ krążeniowo-oddechowy.

Jednym z podstawowych kryteriów tego ostatniego jest wskaźnik PWC (Physical Working Capacity). Określa on wielkość pracy, którą można wykonać przy ustabilizowanej na pewnym poziomie częstotliwości tętna minutowego. Wskaźnik 3 – dla kandydata na ratownika, 2,85 – dla już będącego nim. Im wyższy, tym lepiej. Okresowo muszą poddawać się specjalistycznym badaniom. Swego czasu w ośrodku je przeprowadzającym sprawdzano kondycję kadry polskiej w piłce nożnej. Okazało się, że ówczesny mistrz Emmanuel Olisadebe nie mógłby być... ratownikiem górniczym.

Wbrew pozorom ratownicy górniczy nie wchodzą do akcji tylko wówczas, gdy trzeba kogoś ratować. Uczestniczą oni w niektórych pracach zakładu górniczego – np. wchodzą w obszar zatamowany (zamknięty), by wykonać pomiary, prace itp.

A gdy trzeba kogoś ratować, to idą do niego z wiarą, że żyje. Bywa jednak, tak było w majowej katastrofie w „Zofiówce”, że muszą iść po górnika, który stracił życie. Taka służba...

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019