Start Aktualności Prawie wszyscy za zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia

Prawie wszyscy za zwiększeniem nakładów na ochronę zdrowia

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 24 listopada 2017

Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na finansowanie - w formie dotacji dla NFZ - świadczeń opieki zdrowotnej.

Posłowie zdecydowali przyjąć ustawę stopniowo zwiększającą nakłady na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r.

Za głosowali niemal wszyscy posłowie, przy jednej osobie przeciw i jednej wstrzymującej się.

W przyszłym roku na finansowanie systemu ochrony zdrowia ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB, a w 2019r. - 4,86 proc.

Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania tej ustawy do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 500 mld zł.

Dodatkowe środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na finansowanie - w formie dotacji dla NFZ - świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być m.in. te świadczenia, na które są najdłuższe kolejki.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019