Start Aktualności Ministerstwo Zdrowia o zwiększeniu wydatków

Ministerstwo Zdrowia o zwiększeniu wydatków

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 22 listopada 2017

Zwiększone środki przyznane z budżetu umożliwią również sfinansowanie przez NFZ nadwykonań w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych - zapewnia resort.

„W związku z dobrą sytuacją finansową budżetu państwa wydatki na ochronę zdrowia w 2017 roku zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie w ustawie budżetowej” - podało Ministerstwo Zdrowia (22 listopada 2017 r.) w komunikacie prasowym. Łącznie wydatki na ochronę zdrowia zostały zwiększone o 3, 272 mld zł.

Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań między innymi na:

• zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla podmiotów leczniczych oraz centrów onkologii, a także na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego – 123,8 mln zł;
• zakup 16 dentobusów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego – 24 mln zł;
• doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ok. 20 tys. szkół – 134 mln zł;
• zakup aparatury i sprzętu dla szpitali ogólnych i klinicznych, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – ok. 430 mln zł;
• zakup leków na leczenie hemofilii oraz szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych – 116 mln zł;
• realizację Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD – 74 mln zł;
• realizację Programu w 2017 roku „Za życiem” – 9 mln zł;
• realizacja podwyżek z wynikających z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) – 25 mln zł.

Resort poinformował także, że we wrześniu 2017 r. uruchomił „środki w wysokości 764 mln zł”. - ok. 364 mln zł – na dodatkowe świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmniejszenia kolejek w takich priorytetowych dziedzinach i ok. 400 mln zł – na zwiększenie w III kwartale tego roku finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty DILO.

„W ramach dodatkowych środków planujemy sfinansować spłatę znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych i w roku bieżącym. W związku z tym uruchomiliśmy dodatkowe środki:

• w wysokości 572 mln zł z funduszu zapasowego NFZ,
• w wysokości do 1 mld zł z budżetu państwa jako dotacja dla NFZ z przeznaczeniem na spłatę nadwykonań i świadczeń wysokospecjalistycznych.

Środki te pozwolą na sfinansowanie znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców w latach ubiegłych i w roku bieżącym. Pozostałe roszczenia będą pokrywane z ww. środków z funduszu zapasowego. Zwiększone środki przyznane z budżetu umożliwią również sfinansowanie przez NFZ nadwykonań w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych, które dotyczą głównie procedur przeszczepowych oraz kardiologicznych i kardiochirurgicznych udzielanych w trybie ratującym życie” - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Życzenia od posła K. Gadowskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia

3 kwietnia 2019

Były u nas przedszkolaki i...

12 marca 2019

CZERWONE BERETY dziękują za szkolenie z zasad pierwszej pomocy

20 lutego 2019

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018