Start Aktualności Ratownictwo wspomagane systemem teleinformatycznym

Ratownictwo wspomagane systemem teleinformatycznym

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 20 października 2017

Fot.: WPR

Dotychczas odbierający zgłoszenie operator numeru alarmowego 112 zbierał potrzebne dane, a potem przekazywał je pogotowiu ratunkowemu – zwykle w kolejnej rozmowie.

Od 17 października 2017 r. dyspozytornie medyczne w Bielsku–Białej, Sosnowcu, Częstochowie, Katowicach i Gliwicach pracują już w całości w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Czym jest ten System? Wyjaśniamy.

SWD PRM jest rozwiązaniem teleinformatycznym umożliwiającym:
• przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
• dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
• rejestrowanie zdarzeń medycznych;
• lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).
 
Ministerstwo Zdrowia uważa, że jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:
• dyspozytorów medycznych,
• członków zespołów ratownictwa medycznego,
• lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
• uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Utrzymanie oraz obsługę SWD PRM na terenie kraju zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej. Na terenie województwa za utrzymanie systemu odpowiedzialny jest wojewoda.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że System pozwala:
• monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
• tworzyć kompletną dokumentację medyczną.
 
W przyszłości System umożliwi:obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych:
• moduł sprawozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
• komunikację między członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego;
• integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii;
• zadysponowanie lotniczych ZRM przez dyspozytora medycznego;
• wykonanie teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) z ZRM do szpitala docelowego dla danego chorego;
• możliwość obsługi otwartego interfejsu komunikacyjnego służącego do powiadamiania systemów dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.
 
Wprowadzenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego sprawia, że w kraju ubędzie dyspozytorni medycznych. W 2018 r. będą funkcjonowały 42 skoncentrowane dyspozytornie z 226 stanowiskami. Docelowo w 2028 r. będzie działało 18 dyspozytorni medycznych.

Koncentracja dyspozytorni – zapewnia Ministerstwo Zdrowia – ma:
• poprawić zarządzanie informacją dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli;
• zapewnić sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych i kierowanie ich do właściwej jednostki policji, PSP i PRM);
• przyczynić się do rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w oparciu o nowoczesne technologie teleinformatyczne.

Dyspozytornie medyczne będą dysponowały zwiększoną liczbą zespołów ratownictwa medycznego. W praktyce spowoduje to, że do zdarzenia wysyłany będzie ten zespół, który znajduje się najbliżej – podkreśla resort zdrowia.

W województwie śląskim pełne wdrożenie Systemu ma m.in. zakończyć erę zleceń wyjazdów, przekazywanych zespołom ratownictwa drogą radiową czy wypełniania przez nie papierowej dokumentacji.

Dotychczas odbierający zgłoszenie operator numeru alarmowego 112 zbierał potrzebne dane, a potem przekazywał je pogotowiu ratunkowemu – zwykle w kolejnej rozmowie. Teraz operatorzy oprócz łączenia osoby zgłaszającej z dyspozytorem pogotowia mogą również wysyłać do dyspozytorni medycznej tzw. formatkę. Jest to opis przyjętego zgłoszenia w formie elektronicznej.

Aby rozpocząć pracę w nowym systemie dyspozytornie medyczne musiały dostosować sprzęt i procedury. Dyspozytorzy państwowego ratownictwa medycznego zostali przeszkoleni. Wdrażanie tej części systemu w całym kraju powinno zakończyć się do końca października.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019