Start Aktualności Będzie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Dąbrowie Górniczej

Będzie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Dąbrowie Górniczej

WPR

DLA PACJENTÓW | 11 października 2017

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina pacjentom, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje tzw. rejonizacja..

6 października do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynęło pismo z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w którym jego dyrektor zawiadamił, że brakuje mu lekarzy, by móc prowadzić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Dyrektor placówki poinformował, że „w związku z narastającymi problemami dotyczącymi zabezpieczenia przez lekarzy świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” od 6 października 2017 r. nie jest w stanie realizować świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednocześnie poinformował, że szpital utrzymuje w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowaną opiekę pielęgniarską – stacjonarną i wyjazdową.

W odpowiedzi na pismo, Śląski OW NFZ wezwał w trybie pilnym dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologi Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu przywrócenie realizowania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy kompleksowym zabezpieczeniu świadczeń przez personel lekarski i pielęgniarski, pod rygorem zerwania kontraktu i wykreślenia z tzw. sieci szpitali.

9 października 2017 r. dyrekcja ZCO poinformowała Śląski OW NFZ, że „prowadzi intensywne działania mające na celu przywrócenie realizowania przedmiotowych świadczeń”.
Szpital zakomunikował, że spełnia w pełnym zakresie wymogi dotyczące zabezpieczenia obsady pielęgniarskiej. Oświadczył również, że pacjenci w stanach nagłych przyjmowani są na szpitalnym oddziale ratunkowym.

Dyrekcja ZCO zapewniła, że Szpital „posiada zabezpieczenie obsady lekarskiej od dnia 15 października”.

W wydanym komunikacie Śląski OW NFZ stwierdził, że „przyjmuje powyższe wyjaśnienia i oczekuje na wznowienie działalności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w pełnym zakresie od wskazanego dnia”.

Jednocześnie przypomina, pacjentom, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje tzw. rejonizacja.

 

Więcej o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019