Start Aktualności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIA | 1 września 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zapytania ofertowego nr RPLD0081/KM/1...

...na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach projektu "Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim" w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansoawne ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018