Start Aktualności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIA | 1 września 2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące zapytania ofertowego nr RPLD0081/KM/1...

...na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach projektu "Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim" w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansoawne ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dyplom dla siatkarzy z WPR

16 marca 2018

Od uczniów i nauczycieli z ZSO w Pawłowicach

3 stycznia 2018

Od artystycznych przedszkolaków podziękowania

6 grudnia 2017

Podziękowania od jastrzębskich strażaków

22 listopada 2017

Podziękowania od Radia Express FM

3 listopada 2017

Podziękowania od prezydenta Jastrzębia-Zdroju

2 listopada 2017

Podziękowania od prezydenta Siemianowic Śląskich

30 października 2017