Start Aktualności Ważne - wybory do samorządu lekarskiego

Ważne - wybory do samorządu lekarskiego

WPR

DLA LEKARZY | 22 wrzesień 2017

Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 proc. ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.

Rok 2017 jest rokiem wyborów do samorządu lekarskiego VIII kadencji. W Śląskiej Izbie Lekarskiej kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy wybiera się m.in. w okręgu wyborczym K8.031/17 Katowice (Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych+Pogotowie).

W tym okręgu wybory zostaną przeprowadzone 25 października 2017 r. Głosować uprawnieni mogą między 7:00 a 9:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na następujących kandydatów:

1. Artur BOROWICZ – lekarz 55-11-4714260.
2. Jacek PRZYBYŁO – lekarz 55-11-5396980.

Kartę do głosowania wraz z listą kandydatów, instrukcją głosowania, kopertami otrzymali uprawnieni do głosowania listownie na adres korespondencyjny.

Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów. O miejscu i terminie wyborów przy urnie każdy lekarz został poinformowany listownie. Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza podpisem oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego. Na żądanie komisji skrutacyjnej lekarz obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 proc. ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

V miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

19 wrzesień 2017

Podziękowania od pacjentów

4 sierpień 2017

Podziękowania od posła Roberta Warwasa

4 sierpień 2017

Podziękowania od Fundacji Elektrokardiologia Ochojec

4 sierpień 2017

Podziękowanie od Prezydenta Tychów

25 lipiec 2017

Podziękowanie z Białegostoku

18 lipiec 2017

Podziękowanie dla doktora Wojciecha Brachaczka

28 czerwiec 2017