Start Aktualności Ważne - wybory do samorządu lekarskiego

Ważne - wybory do samorządu lekarskiego

WPR

DLA LEKARZY | 22 września 2017

Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 proc. ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.

Rok 2017 jest rokiem wyborów do samorządu lekarskiego VIII kadencji. W Śląskiej Izbie Lekarskiej kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy wybiera się m.in. w okręgu wyborczym K8.031/17 Katowice (Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych+Pogotowie).

W tym okręgu wybory zostaną przeprowadzone 25 października 2017 r. Głosować uprawnieni mogą między 7:00 a 9:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na następujących kandydatów:

1. Artur BOROWICZ – lekarz 55-11-4714260.
2. Jacek PRZYBYŁO – lekarz 55-11-5396980.

Kartę do głosowania wraz z listą kandydatów, instrukcją głosowania, kopertami otrzymali uprawnieni do głosowania listownie na adres korespondencyjny.

Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów. O miejscu i terminie wyborów przy urnie każdy lekarz został poinformowany listownie. Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza podpisem oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego. Na żądanie komisji skrutacyjnej lekarz obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Wybory będę ważne, gdy zagłosuje co najmniej 20 proc. ogólnej liczby zgromadzenia wyborczego.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018