Start Aktualności Seminarium z prawa dla członków ZRM - 14.11 - NOWY TERMIN!

Seminarium z prawa dla członków ZRM - 14.11 - NOWY TERMIN!

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURSY | 7 października 2019

W związku z dużym zainteresowaniem Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w seminarium: „Prawne aspekty wykonywania zawodu ratownika medycznego”. Zajęcia organizujemy 14 listopada 2019 r.
 
Seminarium przeznaczone jest dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawą prawną niezbędną do prawidłowego wykonywania zawodu ratownika medycznego.Tematyka zajęć:

·         Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

·         Postępowanie z agresywnym pacjentem w kontekście prawa.

·         Odstąpienie i niepodejmowanie medycznych czynności ratunkowych.

·         Problematyka stwierdzania i rozpoznawania zgonu.

·         Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego.

·         Zwolnienie ratownika medycznego z tajemnicy zawodowej.

·         Zgoda lub odmowa pacjenta na świadczenie medyczne, transport do szpitala.

·         Pacjent pediatryczny - prawny aspekt udzielania pomocy.

·         Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego.

·         Prawny kontekst nagrywania wizyty ZRM przez pacjenta i jego rodzinę.

·         Przedstawienie indywidualnych przypadków prawno-medycznych.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez doświadczoną w powyższej tematyce panią dr n. med., mgr prawa Annę Rej-Kietla (prawnik, doktor nauk medycznych w dziedzinie Zdrowie Publiczne).

A oto podstawowe dane o seminarium „Prawne aspekty wykonywania zawodu ratownika medycznego”:
• kurs trwa 8 godzin lekcyjnych,
• termin: 14 listopada 2019 r.,
• koszt dla pracownika etatowego WPR w Katowicach – 50 zł,
• dla pracownika kontraktowego WPR w Katowicach – 50 zł,
• dla osób spoza WPR w Katowicach – 100 zł.

Seminarium przeprowadzone zostanie w sali audiowizualnej (ul. Powstańców 52, Katowice).

Ratownicy medyczni otrzymują 8 pkt. edukacyjnych, natomiast lekarz lub pielęgniarka - certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia zawierające następujące dane uczestnika:
• imię i nazwisko,
• stacja WPR,
• numer telefonu,
• adres e-mailowy

prosimy kierować na:
szkolaratownictwa@wpr.pl

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019