Start Aktualności Seminarium doskonalące dla członków ZRM

Seminarium doskonalące dla członków ZRM

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURSY | 30 listopada 2017

Seminarium przeprowadzone zostanie w sali audiowizualnej (ul. Powstańców 52, Katowice).

Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w seminarium: „Przedszpitalne postępowanie z pacjentem po urazie”. Kurs organizujemy 18 grudnia 2017 r.
 
Seminarium przeznaczone jest dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego (w przypadku ratowników medycznych jest ono prowadzone zgodnie z rozporządzeniem doskonalącym dla ratowników medycznych). Tematyka zajęć:
• postępowanie z pacjentem urazowym,
• drożność dróg oddechowych,
• badanie urazowe (nacisk na ABCDE),
• przegląd urazów,
• centrum urazowe.

A oto podstawowe dane o seminarium „Przedszpitalne postępowanie z pacjentem po urazie”:
• kurs trwa 8 godzin lekcyjnych,
• termin: 18 grudnia 2017 r.,
• koszt dla pracownika etatowego WPR w Katowicach – 64 zł,
• dla pracownika kontraktowego WPR w Katowicach – 88 zł,
• dla osób spoza WPR w Katowicach– 112 zł.

Seminarium przeprowadzone zostanie w sali audiowizualnej (ul. Powstańców 52, Katowice).

Ratownicy medyczni otrzymują 8 pkt. edukacyjnych, natomiast lekarz lub pielęgniarka - certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia zawierające następujące dane uczestnika:
• imię i nazwisko,
• stacja,
• numer telefonu,
• adres e-mailowy

prosimy kierować na:
szkolaratownictwa@wpr.pl

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018

Za współroganizację Dnia Bezpiecznego Kierowcy

30 lipca 2018

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018