Start Aktualności Pacjent w punkcie nocnej opieki zdrowotnej

Pacjent w punkcie nocnej opieki zdrowotnej

WPR

DLA PACJENTÓW | 13 września 2017

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) ubezpieczonymoże skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Co robić, gdy trzeba skorzystać z pomocy lekarskiej, a przychodnie już są zamknięte, dolegliwości nie kwalifikują do wizyty w SOR (szpitalnym oddziale ratunkowym)? I będąc uświadomionym pacjentem wie się, że pogotowia też nie należy wzywać, bo karetka nie jest przychodnią na kółkach. Wówczas świadczeniodawca (NFZ) oferuje „nocną i świąteczną opiekę medyczną”.

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia przejrzyście wyjaśnia, o co w tej usłudze chodzi:

„Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ”.

Udzielającym, porad jest dyżurujący w przychodni lekarz. Udziela ich:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• telefonicznie,
• w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Więcej informacji i nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w województwie śląskim oraz wyszukiwarka "Gdzie się leczyć”?

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019