Start Aktualności Co to takiego ten SOR?

Co to takiego ten SOR?

DLA PACJENTÓW | 11 września 2017

Nie wszystkim pacjentom, do których wezwano pogotowie ratunkowe, zespoły są w stanie pomóc na tzw. miejscu. Takich chorych lub poszkodowanych pogotowie przewozi do najbliższego, od miejsca interwencji, szpitala – na SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY. W skrócie SOR. Oddziały te wchodzą w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2016 r. funkcjonowało 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (w tym 12 w województwie śląskim).

SOR to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której przez całą dobę, bez skierowania udzielana jest pomoc medyczna osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to nagłe lub przewidywanym w krótkim czasie pojawienie się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy np.:
• utratę przytomności;
• nagły i ostry ból w klatce piersiowej;
• zaburzenia rytmu serca;
• nasiloną duszność;
• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe;
• urazy kończyn, złamania, zwichnięcia stawu;
• zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
• rozległe oparzenia;
• nagły ostry ból brzucha;
• uporczywe wymioty;
• drgawki itd.

Nie ma znaczenia czy osoba potrzebująca pomocy medycznej na SOR zgłosiła się sama, czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego (karetkę pogotowia). Pomoc medyczna w pierwszej kolejności udzielana jest osobom wymagającym natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, czy kobietom w sytuacji porodu.

Pamiętaj, że SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej! SOR nie jest przychodnią!

Jaki jest zakres pomocy medycznej udzielanej w SOR? Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOR polega na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oznacza to, że po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent:
• zostanie przekazywany do dalszego leczenia do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej lub
• w razie potrzeby zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, wówczas SOR zapewnia też transport sanitarny lub
• otrzyma odpowiednie skierowania na dalsze badania albo do poradni specjalistycznej i/lub recepty, jeżeli po zbadaniu lekarz stwierdzi, że pacjent nie wymaga hospitalizacji.

Z pomocy SOR ma prawo korzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Powodem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego nie mogą być szczególnie kwestie organizacyjne takie jak np. brak lekarza danej specjalizacji czy system dyżurów specjalistycznych, zgodnie z którym dany podmiot nie pełni go w danym dniu.

Każdy pacjent znajdujący się w stanie nagłym powinien zostać zbadany i otrzymać konieczne świadczenia zdrowotne. Dopiero po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i jego zabezpieczeniu, lekarz SOR podejmuje decyzję o przekazaniu pacjenta na specjalistyczny oddział lub wskazuje dalszy sposób postępowania np. przekazanie pacjenta do innego szpitala lub dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym...

 

Wieści

Ogłaszamy kolejną aukcję

12 czerwca 2018

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dyplom od WORD

29 maja 2018

Dyplom dla siatkarzy z WPR

16 marca 2018

Od uczniów i nauczycieli z ZSO w Pawłowicach

3 stycznia 2018

Od artystycznych przedszkolaków podziękowania

6 grudnia 2017

Podziękowania od jastrzębskich strażaków

22 listopada 2017

Podziękowania od Radia Express FM

3 listopada 2017

Podziękowania od prezydenta Jastrzębia-Zdroju

2 listopada 2017