Start Aktualności Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, polecamy!

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, polecamy!

DLA RATOWNIKÓW KURSY | 14 listopada 2016

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy nadający tytuł ratownika zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (zgodnie z art. 13. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.).

 

Termin: 13-28.08.2016 r. (13, 14, 20, 21, 27, 28.08.2016 r.).

Miejsce kursu: ul. Tysiąclecia 88A, Katowice (budynek Szkoły Ratownictwa).

 


1. Ratownikiem może być osoba:

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, 
o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwaalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Plan i tematyka kursu:

 • Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne;
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
 • Poszkodowany nieprzytomny;
 • Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 • Wstrząs;
 • Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
 • Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia;
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY EFEKTY NAUCZANIA:

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbędzie się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z powyższym rozporządzeniem

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: szkolaratownictwa@wpr.pl

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019